Regler og trivsel

“Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.” – John F. Kennedy
Sådan kunne vi indfange ånden med regler og trivsel på Flakkebjerg Efterskole. Her skaber vi skole sammen.

De fysiske rammer

170 elever – næsten lige mange piger og drenge – fylder skolens lokaler. Elleve familier med to- tre- og firemandsværelser udgør elevernes baser. I hver familie er der seks – otte elevværelser fordelt som enten pige- eller drengeværelser. Et fællesrum i hver familie udgør rammen om familiehygge og samvær i fritiden. Elevfamilierne har alle tilknyttet en familielærer. Flakkebjerg Efterskole har 24 medarbejdere – hvoraf de seks bor på skolen – så vi er altid næsten 200 mennesker, der er sammen om de mange ting, der foregår på skolen.
Skolen råder blandt andet over en boldbane og skaterramper. Hvis man er til indendørsaktivitet har Flakkebjerg Efterskole fitness center, fuldt udstyret musiklokale, idrætshal m.m. De mange værksteder giver store muligheder for et hav af fritidsaktiviteter, hvor eleverne selv organiserer sig.

F.E. Tinget

F.E. – Tinget er det forum, hvor du som elev har mulighed for at drøfte forhold, der har betydning for fællesskabet på Flakkebjerg Efterskole. Det er din mulighed for at give og modtage informationer, deltage i beslutninger og give konstruktiv kritik. I praksis kan der være tale om forslag til nye initiativer, ændringer i den gældende praksis i både undervisning og fritid.

F.E.-Tinget styres af en elevbestyrelse og nedsætter forskellige udvalg hvor elever og medarbejdere inddrages i at løse forskellige opgaver. Det kan være miljø-, kultur-, og sundheds/motionudvalg plus de mange udvalg der nedsættes i løbet af året.
Også punkter vedrørende undervisningsmiljøet behandles af F.E.-Tinget.

Regler

• Vi forventer, at du deltager aktivt og positivt i hele efterskolelivet – både undervisning og fritid samt fællesskabet i øvrigt. Dvs. at vi forventer, at du kommer til tiden hvor der er mødepligt, at du møder forberedt, deltager aktivt og bidrager til undervisning og samvær.

• Vi forventer, at du er en god kammerat. Dvs. at vi forventer, at du viser hensyn til andre, at du arbejder på at opbygge et positivt samvær på skolen, og at du tager din del af ansvaret for, at alle trives og føler sig hjemme på skolen.

• Vi forventer, at du respekterer natteroen. Dvs. at vi forventer, at du er på dit eget værelse fra kl.22.30 til kl. 6.00 og bidrager til, at der er ro på skolen i dette tidsrum.

• Vi forventer, at du er passer på skolens bygninger og inventar. Dvs. at vi forventer, at du omgås bygninger og inventar med respekt, benytter faciliteter med omtanke og undlader at øve hærværk af nogen art.

• Du må ikke indtage hash eller andre euforiserende stoffer mens du er elev på Flakkebjerg Efterskole, hverken i skole- eller fritid, hjemme eller på skolen. Disse stoffer nedbrydes kun langsomt, skader din udvikling af hjernen og forringer din evne til at lære.

• Du ikke må indtage, være påvirket af eller være i besiddelse af alkohol eller tobak på skolen og undervejs til og fra skolen.
 
Vi forbeholder os ret til, i samarbejde med forældrene, at teste om disse regler bliver overholdt.
Overtrædelse af ovenstående grundregler kan medføre, at du mister retten til at være elev på Flakkebjerg Efterskole.