Mad og sundhed

Under disse punkter kan du læse om skolens køkken og sundhedsindsats. Køkkenet er på mange måder skolens hjerte, da det på en kostskole er utrolig vigtigt, at maden er præget af kvalitet, smager godt og er sundt. Desuden er maden på Flakkebjerg Efterskole bæredygtig, dvs masser af grønt, kun lidt kød, altid vegetariske tilbud, minimalt madspild og grøntsager fra egen have.

Mad og sundhed

Under disse punkter kan du læse om skolens køkken og sundhedsindsats. Køkkenet er på mange måder skolens hjerte, da det på en kostskole er utrolig vigtigt, at maden er præget af kvalitet, smager godt og er sundt. Desuden er maden på Flakkebjerg Efterskole bæredygtig, dvs masser af grønt, kun lidt kød, altid vegetariske tilbud, minimalt madspild og grøntsager fra egen have.

Sundhedsfremme

 • Har efterskolen et ansvar i det sundhedsforebyggende arbejde?
 • Kan der være lærings- og trivselsmæssige gevinster ved at arbejde med maden og måltiderne på efterskolen?
 • Mad og måltider er ikke kun næring, men handler også om identitet og socialt tilhørsforhold. – Skal tilberedningen af mad være en del af efterskolens servicering eller kan det også være et pædagogisk dannelsesprojekt?
 • Kan efterskolen via et tilbud om kostvejledning rykke på de unges sundhedsadfærd?
 • Hvilke motivationer og barrierer kan eleverne have for at øge deres egen sundhed?
 • Hvordan kan vi som efterskole bidrage til at give eleverne evner og muligheder til at handle i en sundhedsfremmende retning?

Dette er nogle af de spørgsmål vi har diskuteret i vores arbejde med ”Efterskolen som sundhedsfremmende institution med fokus på mad og måltider”. Den inspiration vi har fået ud af at arbejde med dette projekt, har vi samlet, så andre forhåbentlig kan have glæde af det. Det kan være både køkkenpersonale, lærere og forstandere.

Inspirationsmaterialets formål er at give den enkelte efterskole lyst til at tage deres praksis omkring mad, måltider og sundhedsundervisning op, og dermed være med til at give de unge lyst og færdigheder til at tage deres liv i egne hænder når det gælder sundhed.Materialet indeholder ikke en færdig pakkeløsning til hvordan vi får fyldt de unges ”sundhedsrygsæk”, men forklaring på hvorfor vi synes det er så vigtigt, ideer til hvordan man kan gribe det an og en henvisning til relevant litteratur vi har haft glæde af, og som er anbefalelsesværdigt. Materialet kan downloades her eller bestilles ved at sende en mail til Flakkebjerg Efterskole.

Kostpolitik

På Flakkebjerg Efterskole tilbereder og spiser vi mad, der giver energi, lyst og glæde til at leve livet, så du trives bedre i hverdagen.

Som elev på Flakkebjerg Efterskole får du spændende, velsmagende, varieret og sund mad tilberedt af friske råvarer.

I løbet af året indgår du og dine kammerater på skift i køkkenteamet. Her lærer du om hygiejne, grundlæggende madlavning og sammensætning af den mest optimale kost. Kød og grøntsager er, hvor det er muligt, af egen avl, og vi gør en indsats for at formindske afstanden fra jord til bord, og bruger helst råvarer uden for meget forarbejdning.

Du får både kød -, fisk – og vegetarretter hver uge. Du har endvidere mulighed for at leve vegetarisk hele skoleåret, eller blot i en kortere periode.

Hver dag er der nybagt brød, frisk frugt, mange grønsager, kartofler i mange variationer, inspiration fra andre landes madkultur, velsmagende mælkeprodukter med lavt fedtindhold og hellere lidt men godt når det gælder kød, fedtstof og fløde.

Måltidet er et vigtigt samlingspunkt og er med til at skabe rammer for fællesskabet, så vi spiser de 3 hovedmåltider sammen i en god stemning, gerne med friske blomster eller stearinlys på bordene.

Vi arbejder miljøbevidst, i vores tilgang til madlavningen, i forhold til råvarer, indkøb, produkter, tilberedning, affald, rengøring m.v.

Sundhedsfremme

 • Har efterskolen et ansvar i det sundhedsforebyggende arbejde?
 • Kan der være lærings- og trivselsmæssige gevinster ved at arbejde med maden og måltiderne på efterskolen?
 • Mad og måltider er ikke kun næring, men handler også om identitet og socialt tilhørsforhold. – Skal tilberedningen af mad være en del af efterskolens servicering eller kan det også være et pædagogisk dannelsesprojekt?
 • Kan efterskolen via et tilbud om kostvejledning rykke på de unges sundhedsadfærd?
 • Hvilke motivationer og barrierer kan eleverne have for at øge deres egen sundhed?
 • Hvordan kan vi som efterskole bidrage til at give eleverne evner og muligheder til at handle i en sundhedsfremmende retning?

Dette er nogle af de spørgsmål vi har diskuteret i vores arbejde med ”Efterskolen som sundhedsfremmende institution med fokus på mad og måltider”. Den inspiration vi har fået ud af at arbejde med dette projekt, har vi samlet, så andre forhåbentlig kan have glæde af det. Det kan være både køkkenpersonale, lærere og forstandere.

Inspirationsmaterialets formål er at give den enkelte efterskole lyst til at tage deres praksis omkring mad, måltider og sundhedsundervisning op, og dermed være med til at give de unge lyst og færdigheder til at tage deres liv i egne hænder når det gælder sundhed.Materialet indeholder ikke en færdig pakkeløsning til hvordan vi får fyldt de unges ”sundhedsrygsæk”, men forklaring på hvorfor vi synes det er så vigtigt, ideer til hvordan man kan gribe det an og en henvisning til relevant litteratur vi har haft glæde af, og som er anbefalelsesværdigt. Materialet kan downloades her eller bestilles ved at sende en mail til Flakkebjerg Efterskole.

Kostpolitik

På Flakkebjerg Efterskole tilbereder og spiser vi mad, der giver energi, lyst og glæde til at leve livet, så du trives bedre i hverdagen.

Som elev på Flakkebjerg Efterskole får du spændende, velsmagende, varieret og sund mad tilberedt af friske og helst økologiske råvarer.

I løbet af året indgår du og dine kammerater på skift i køkkenteamet. Her lærer du om hygiejne, grundlæggende madlavning og sammensætning af den mest optimale kost. Kød og grøntsager er, hvor det er muligt, af egen avl, og vi gør en indsats for at formindske afstanden fra jord til bord, og bruger helst råvarer uden for meget forarbejdning.

Du får både kød -, fisk – og vegetarretter hver uge. Du har endvidere mulighed for at leve vegetarisk hele skoleåret, eller blot i en kortere periode.

Hver dag er der nybagt brød, frisk frugt, mange grønsager, kartofler i mange variationer, inspiration fra andre landes madkultur, velsmagende mælkeprodukter med lavt fedtindhold og hellere lidt men godt når det gælder kød, fedtstof og fløde.

Måltidet er et vigtigt samlingspunkt og er med til at skabe rammer for fællesskabet, så vi spiser de 3 hovedmåltider sammen i en god stemning, gerne med friske blomster eller stearinlys på bordene.

Vi arbejder miljøbevidst, i vores tilgang til madlavningen, i forhold til råvarer, indkøb, produkter, tilberedning, affald, rengøring m.v.

Kostvejledning

Som efterskole tager vi aktivt del i forebyggelsen af det samfundsproblem, at flere og flere unge udvikler uhensigtsmæssige spisevaner. Det gør vi ved give de elever, der ønsker det, råd og vejledning om kost og sundhed og ved at opsøge de elever der på trods af skolens kostpolitik har uhensigtsmæssige kostvaner og tilbyde dem kostvejledning. Vi vejleder eleven ud fra det problem eller den interesse der er årsag til henvendelsen.Det kan være ønsket om at tabe sig, tage på, få vurderet ens kostvaner samt få gode råd om kost og ernæring.En vejledningssituation vil typisk forløbe således:

 • Afklaring af grunden til eleven er kommet.
 • Afklaring af problemstillingen.
 • Oprette journal, informere eleven om hvorfor vi gør det.
 • Veje/måle og udregne BMI hvis eleven ønsker det.
 • Lave kostinterview.
 • Opstille målsætning og handleplan.
 • Opsummering af vejledningen.
 • Aftale ny tid hvis det ønskes.

Vejledningen kan foregå individuelt eller i grupper sammen med kostvejlederen.

Samlet indsats

I anledning af en konkurrence om de bedste tiltag for sundhed blandt unge, udstedt af Region Sjælland i 2011, udarbejdede vi en samlet beskrivelse af skolens tiltag på sundhedsområdet. Den kan downloades her.

Skolen vandt dermed hovedpræmien på 150.000,- kr, som alle er blevet geninvesteret i yderligere sundhedsfremmende aktiviteter og faciliteter.

Upload Image...

Kostvejledning

Som efterskole tager vi aktivt del i forebyggelsen af det samfundsproblem, at flere og flere unge udvikler uhensigtsmæssige spisevaner. Det gør vi ved give de elever, der ønsker det, råd og vejledning om kost og sundhed og ved at opsøge de elever der på trods af skolens kostpolitik har uhensigtsmæssige kostvaner og tilbyde dem kostvejledning. Vi vejleder eleven ud fra det problem eller den interesse der er årsag til henvendelsen.Det kan være ønsket om at tabe sig, tage på, få vurderet ens kostvaner samt få gode råd om kost og ernæring.En vejledningssituation vil typisk forløbe således:

 • Afklaring af grunden til eleven er kommet.
 • Afklaring af problemstillingen.
 • Oprette journal, informere eleven om hvorfor vi gør det.
 • Veje/måle og udregne BMI hvis eleven ønsker det.
 • Lave kostinterview.
 • Opstille målsætning og handleplan.
 • Opsummering af vejledningen.
 • Aftale ny tid hvis det ønskes.

Vejledningen kan foregå individuelt eller i grupper sammen med kostvejlederen.

Samlet indsats

I anledning af en konkurrence om de bedste tiltag for sundhed blandt unge, udstedt af Region Sjælland i 2011, udarbejdede vi en samlet beskrivelse af skolens tiltag på sundhedsområdet. Den kan downloades her.

Skolen vandt dermed hovedpræmien på 150.000,- kr, som alle er blevet geninvesteret i yderligere sundhedsfremmende aktiviteter og faciliteter.