Demokrati

Under disse punkter kan du læse om skolens køkken og sundhedsindsats. Køkkenet er på mange måder skolens hjerte, da det på en kostskole er utrolig vigtigt, at maden er præget af kvalitet, ser godt ud, smager godt og er sundt. Sundhed er et omdrejningspunkt både i tilrettelæggelsen af undervisningen og indretningen af skolen.

Du kan se vores seneste kontrolrapporter fra Fødevarestyrelsen ved at trykke på nedenstående ikon.
Kontrolrapporter

Demokrati

Flakkebjerg Efterskole skaber et skolemiljø, der i høj grad er præget af et demokratisk sindelag. Demokratiet er fundamentet i de værdier, vi bygger skolen på.
 

Mellem rettigheder og pligter

Når du melder dig ind i fællesskabet på Flakkebjerg Efterskole forpligter du dig samtidig til at tage aktivt del i at fællesskabet trives. Vi sikrer at du bliver set og hørt, mens du til gengæld er forpligtet til at udvise respekt for dine medmennesker.

Mellem frihed og solidaritet

Et demokrati er en evig vekslen mellem individets frihed og fællesskabets bånd. Vi tror ikke på frihed uden solidaritet. Frihed alene fører kun til ensomhed mens frihed i et solidarisk fællesskab forpligter på fælles værdier og normer. Individet bliver beriget med følelsen af at høre til, samt været en del af noget større.

Mellem styre- og samværsformer

Demokrati forbindes oftest med en styreform, hvor folket har mulighed for at vælge sig repræsentanter til at administrere fællesskabets resurser. På Flakkebjerg Efterskole har vi også et elevråd, kaldet F.E.tinget, men først og fremmest anser vi demokratiet som en samværsform, hvor relationen mellem mennesker præges af solidaritet, ligeværd og medansvar.

Bestyrelsen består af nedenstående:

Formand
Poul Jørgen Larsen
Kirkerupvej 86, Kirkerup
4200 Slagelse
Tlf.: 57 84 93 39
Tlf.: 20 25 37 20
Tlf.: 55 74 00 03
pjl@chsystem.dk

Næstformand
Jesper Pedersen
Slagelse

Medlemmer
Jesper Grarup
Roskile

Mette Tram Pedersen
Slagelse

Jacob Borello Carlsen
Rude

Lotte Büchert
Valby

Emil Asmussen
København

Suppleanter
Kit Rasmussen
Karrebæksminde

Lis Bülow
Slagelse