Demokrati

Under disse punkter kan du læse om skolens køkken og sundhedsindsats. Køkkenet er på mange måder skolens hjerte, da det på en kostskole er utrolig vigtigt, at maden er præget af kvalitet, ser godt ud, smager godt og er sundt. Sundhed er et omdrejningspunkt både i tilrettelæggelsen af undervisningen og indretningen af skolen.

Demokrati

Under disse punkter kan du læse om skolens køkken og sundhedsindsats. Køkkenet er på mange måder skolens hjerte, da det på en kostskole er utrolig vigtigt, at maden er præget af kvalitet, ser godt ud, smager godt og er sundt. Sundhed er et omdrejningspunkt både i tilrettelæggelsen af undervisningen og indretningen af skolen.

Demokrati

Flakkebjerg Efterskole skaber et skolemiljø, der i høj grad er præget af et demokratisk sindelag. Demokratiet er fundamentet i de værdier, vi bygger skolen på.

Mellem rettigheder og pligter

Når du melder dig ind i fællesskabet på Flakkebjerg Efterskole forpligter du dig samtidig til at tage aktivt del i at fællesskabet trives. Vi sikrer at du bliver set og hørt, mens du til gengæld er forpligtet til at udvise respekt for dine medmennesker.

Mellem frihed og solidariet

Et demokrati er en evig vekslen mellem individets frihed og fællesskabets bånd. Vi tror ikke på frihed uden solidaritet. Frihed alene fører kun til ensomhed mens frihed i et solidarisk fællesskab forpligter på fælles værdier og normer. Individet bliver beriget med følelsen af at høre til, samt været en del af noget større.

Mellem styrke og samværsformer

Demokrati forbindes oftest med en styreform, hvor folket har mulighed for at vælge sig repræsentanter til at administrere fællesskabets resurser. På Flakkebjerg Efterskole har vi også et elevråd, kaldet F.E. Tinget, men først og fremmest anser vi demokratiet som en samværsform, hvor relationen mellem mennesker præges af solidaritet, ligeværd og medansvar.

 

FE-tinget

F.E. Tinget er det forum, hvor du som elev har mulighed for at drøfte forhold, der har betydning for fællesskabet på Flakkebjerg Efterskole. Det er din mulighed for at give og modtage informationer, deltage i beslutninger og give konstruktiv kritik. I praksis kan der være tale om forslag til nye initiativer, ændringer i den gældende praksis i både undervisning og fritid. F.E. Tinget styres af en elevbestyrelse og nedsætter forskellige udvalg hvor elever og medarbejdere inddrages i at løse forskellige opgaver. Det kan være miljø-, kultur-, og sundheds/motionudvalg plus de mange udvalg der nedsættes i løbet af året. Også punkter vedrørende undervisningsmiljøet behandles af F.E. Tinget.

Demokrati

Flakkebjerg Efterskole skaber et skolemiljø, der i høj grad er præget af et demokratisk sindelag. Demokratiet er fundamentet i de værdier, vi bygger skolen på.

Mellem rettigheder og pligter

Når du melder dig ind i fællesskabet på Flakkebjerg Efterskole forpligter du dig samtidig til at tage aktivt del i at fællesskabet trives. Vi sikrer at du bliver set og hørt, mens du til gengæld er forpligtet til at udvise respekt for dine medmennesker.

Mellem frihed og solidariet

Et demokrati er en evig vekslen mellem individets frihed og fællesskabets bånd. Vi tror ikke på frihed uden solidaritet. Frihed alene fører kun til ensomhed mens frihed i et solidarisk fællesskab forpligter på fælles værdier og normer. Individet bliver beriget med følelsen af at høre til, samt været en del af noget større.

Mellem styrke og samværsformer

Demokrati forbindes oftest med en styreform, hvor folket har mulighed for at vælge sig repræsentanter til at administrere fællesskabets resurser. På Flakkebjerg Efterskole har vi også et elevråd, kaldet F.E. Tinget, men først og fremmest anser vi demokratiet som en samværsform, hvor relationen mellem mennesker præges af solidaritet, ligeværd og medansvar.

F.E. Tinget er det forum, hvor du som elev har mulighed for at drøfte forhold, der har betydning for fællesskabet på Flakkebjerg Efterskole. Det er din mulighed for at give og modtage informationer, deltage i beslutninger og give konstruktiv kritik. I praksis kan der være tale om forslag til nye initiativer, ændringer i den gældende praksis i både undervisning og fritid. F.E. Tinget styres af en elevbestyrelse og nedsætter forskellige udvalg hvor elever og medarbejdere inddrages i at løse forskellige opgaver. Det kan være miljø-, kultur-, og sundheds/motionudvalg plus de mange udvalg der nedsættes i løbet af året. Også punkter vedrørende undervisningsmiljøet behandles af F.E. Tinget.