Vejledning

Efterskoleophold er for de fleste et vigtigt bindeled mellem grundskole og ungdomsuddannelse. Det er for mange en dybt personlig udviklende oplevelse de vil bære med sig resten af livet. Derfor modtager alle elever top professionel uddannelses vejledning, så vi kan arbejde målrettet mod at realisere dine drømme.

Vejledning

Efterskoleophold er for de fleste et vigtigt bindeled mellem grundskole og ungdomsuddannelse. Det er for mange en dybt personlig udviklende oplevelse de vil bære med sig resten af livet. Derfor modtager alle elever top professionel uddannelses vejledning, så vi kan arbejde målrettet mod at realisere dine drømme.

Vejledning af unge

Efterskolerne samarbejder med UU-centrene omkring de unge, men vi planlægger selv hvordan vi tilrettelægger og prioritere vejledningen.

Efterskolernes kostskolemiljø giver mulighed for et helt særligt vejledningsrum. Dette skyldes bl.a. elevernes fællesskab og den tætte relation, der skabes mellem elever og vejleder samt de andre voksne på skolen. Derudover møder vi eleverne i mange forskellige situationer, i undervisningen, gennem det praktiske arbejde, ved måltiderne, fritidsaktiviteterne, på lejrskolerne osv.

Vi arbejder på Flakkebjerg Efterskole målrettet hen mod integreret vejledning af unge, som betyder at vejledningen integreres i skolens praksis og derved bliver en del af skolens samlede årsplan. Både din kontaktlærer, linjelærere og bifagslærer snakker med dig om dine planer, og i løbet af skoleåret har du mindst en-to samtaler med en af vores uddannelsesvejledere. De hjælper dig bl.a. med at finde ud af, hvilken ungdomsuddannelse du skal vælge, og hvilke forudsætninger der kræves.

Læs Efterskoleforeningens vejledningssyn og Mål og årsplan for vejledning på FE.

Vejledning af unge

Efterskolerne samarbejder med UU-centrene omkring de unge, men vi planlægger selv hvordan vi tilrettelægger og prioritere vejledningen.

Efterskolernes kostskolemiljø giver mulighed for et helt særligt vejledningsrum. Dette skyldes bl.a. elevernes fællesskab og den tætte relation, der skabes mellem elever og vejleder samt de andre voksne på skolen. Derudover møder vi eleverne i mange forskellige situationer, i undervisningen, gennem det praktiske arbejde, ved måltiderne, fritidsaktiviteterne, på lejrskolerne osv.

Vi arbejder på Flakkebjerg Efterskole målrettet hen mod integreret vejledning af unge, som betyder at vejledningen integreres i skolens praksis og derved bliver en del af skolens samlede årsplan. Både din kontaktlærer, linjelærere og bifagslærer snakker med dig om dine planer, og i løbet af skoleåret har du mindst en-to samtaler med en af vores uddannelsesvejledere. De hjælper dig bl.a. med at finde ud af, hvilken ungdomsuddannelse du skal vælge, og hvilke forudsætninger der kræves.

Læs Efterskoleforeningens vejledningssyn og Mål og årsplan for vejledning på FE.

Brobygning

Alle elever i 10. klasse skal i 5 dages brobygning til ungdomsuddannelserne. Vi har et af landets største gymnasier og en kæmpe erhvervsskole, Selandia, i Slagelse. Du bor på skolen mens du “brobygger”.

Vi bestræber os på at integrere brobygningen i linjernes projekter, så der er fokus mere på ungdomsuddannelsens faglighed og studieordning end miljøet på netop det uddannelsessted. 9. klasse bruger den ene uge på at læse op på det særlige pensum der findes for 9. klasse. Hvis det ønskes er det muligt at arrangere praktik eller brobygning for 9.kl i en af årets andre uger.

OSO-projekt

I 10 dage sættes der fokus på uddannelsesplanerne i den obligatoriske selvvalgte opgave. Det er på Flakkebjerg Efterskole et projekt hvor vi lægger op til besøg på virksomheder og uddannelsessteder, projektarbejde og en masse vejledning i de mange svære valg om tiden efter grundskolen.

Oftest arbejdes der i mindre grupper på tværs af linjer og hold. Alle laver en lille rapport, et produkt og en fremlæggelse, som bedømmes med en udtalelse og eventuelt en karakter.