Samarbejdspartnere

Flakkebjerg Efterskoles læringssyn fordrer at undervisningen tager afsæt i den virkelighed der omgiver os. Derfor har vi indgået en række samarbejdsaftaler med institutioner og virksomheder der deler samme værdisæt som os. Her kan du se, hvem vi arbejder sammen med og læse om hvordan samarbejdet bidrager til Flakkebjerg Efterskole.

Samarbejde

Flakkebjerg Efterskoles læringssyn fordrer at undervisningen tager afsæt i den virkelighed der omgiver os. Derfor har vi indgået en række samarbejdsaftaler med institutioner og virksomheder der deler samme værdisæt som os. Her kan du se, hvem vi arbejder sammen med og læse om hvordan samarbejdet bidrager til Flakkebjerg Efterskole.

Tekst tilgår.

Både 9. og 10. klasseelever fra Science brobygger til HTX Selandia i forbindelse med deres industriprojekt. Her får de ikke “bare” indsigt i HTX’s studieordning og -miljø, men bliver også faglig klædt på til at arbejde med de problemstillinger de har fået af Haldor Topsøes udviklingsafdeling. Undervisningen varetages af dygtige lærere fra HTX, så eleverne ad den vej får en god fornemmelse af det faglige niveau og teknisk gymnasiums faciliteter. Samtidig bygges der bro mellem faglighed i den virkelige verden og den naturvidenskabelige teoretiske metode. Eksemplarisk undervisning i anvendt viden!

Vi samarbejder med Haldor Topsøe om Sciencelinjens industriprojekt. Haldor Topsøe leverer cases, som eleverne bruger til et problemorienteret projekt. Casene tager afsæt i Haldor Topsøes produktion af katalysatorer til industrien og elevernes resultater bliver studeret nøje og evalueret af fagfolk fra Haldor Topsøe. Fagligheden kvalificeres yderligere i et samarbejde med HTX Selandia.

Flakkebjerg Efterskole er repræsenteret i MS Action Aid Denmarks bestyrelse og vi har et mangeårigt samarbejde. Skolen har ofte besøg af gæstelærere og oplægsholdere fra MS og vi deltager gerne i kampagner og arrangementer. Særligt Global trækker på kompetencer og ideer fra Mellemfolkelig Samvirke.

Verdens bedste Nyheder er en stærk samarbejdspartner om Fælles Forandring – Efterskolernes Verdenmålsfestival, som afholdes på Flakkebjerg Efterskole i maj måned.

Tekst tilgår.

Både 9. og 10. klasseelever fra Science brobygger til HTX Selandia i forbindelse med deres industriprojekt. Her får de ikke “bare” indsigt i HTX’s studieordning og -miljø, men bliver også faglig klædt på til at arbejde med de problemstillinger de har fået af Haldor Topsøes udviklingsafdeling. Undervisningen varetages af dygtige lærere fra HTX, så eleverne ad den vej får en god fornemmelse af det faglige niveau og teknisk gymnasiums faciliteter. Samtidig bygges der bro mellem faglighed i den virkelige verden og den naturvidenskabelige teoretiske metode. Eksemplarisk undervisning i anvendt viden!

Vi samarbejder med Haldor Topsøe om Sciencelinjens industriprojekt. Haldor Topsøe leverer cases, som eleverne bruger til et problemorienteret projekt. Casene tager afsæt i Haldor Topsøes produktion af katalysatorer til industrien og elevernes resultater bliver studeret nøje og evalueret af fagfolk fra Haldor Topsøe. Fagligheden kvalificeres yderligere i et samarbejde med HTX Selandia.

Flakkebjerg Efterskole er repræsenteret i MS Action Aid Denmarks bestyrelse og vi har et mangeårigt samarbejde. Skolen har ofte besøg af gæstelærere og oplægsholdere fra MS og vi deltager gerne i kampagner og arrangementer. Særligt Global trækker på kompetencer og ideer fra Mellemfolkelig Samvirke.

Verdens bedste Nyheder er en stærk samarbejdspartner om Fælles Forandring – Efterskolernes Verdenmålsfestival, som afholdes på Flakkebjerg Efterskole i maj måned.