Hverdagen

Hverdagen på Flakkebjerg Efterskole er præget af skolens værdier. Det betyder at vi altid søger dialogen og den gensidige forståelse. Det betyder meget for os, at vi lytter til hinanden og at den enkelte føler sig som fuldgyldigt medlem af et værdifuldt fællesskab.

Det betyder også at vi har en hverdag præget af bæredygtighed og sundhed. Det afspejler sig i skolens investeringer i et godt indeklima, i skolens køkken og i vores aktiviteter.
 
Skolen er desuden Fair Trade Efterskole og Grønt Flag-Grøn Efterskole

Endelig er skolens hverdag meget afhængig af dens beboere.
Hvis du som elev på Flakkebjerg Efterskole giver det bedste du har i dig, så er der meget stor chance for, at du får det tifold igen. Skolen giver nogle meget åbne og mangfoldige rammer for efterskolelivet. Men det er dig, som skal fylde dem ud.