Art

Kun for 10. årgang

Art linjen er for dig, der ser mulighederne i at fortolke og formidle verdenen omkring dig i billeder eller skulpturer, klassisk eller moderne. Uanset hvilken følelse du ønsker at udtrykke, så kan du formidle alt fra kærlighed til modløshed klarere og mere præcist igennem kunsten end i selv det mest omfattende opslagsværk.

Art

Kun for 10. klasse

Art linjen er for dig, der ser mulighederne i at fortolke og formidle verdenen omkring dig i billeder eller skulpturer, klassisk eller moderne. Uanset hvilken følelse du ønsker at udtrykke, så kan du formidle alt fra kærlighed til modløshed klarere og mere præcist igennem kunsten end i selv det mest omfattende opslagsværk.

Linjens indhold

På Art beskæftiger vi os med billedsproget som kommunikationsform, fra de simpleste ikoner over de klassiske malere til den nyeste kunst. Omdrejningspunktet på denne kunst-linje vil være kunstens rolle i samfundet set med både historiske, nutidige og fremtidige briller.

Her på efterskolen vægter vi praktisk og teoretisk arbejde lige højt. Vi vil selv skabe billeder, og du skal blandt andet male oliemaleri, fotografere og skabe skulpturer. Vi skal kreere grafik, installationskunst og videoproduktioner. Du skal derfor kunne lide at eksperimentere, og du skal have lyst til at prøve at udtrykke dig gennem mange forskellige medier og materialer under din tid på efterskolen.

Ledige pladser

Undervisningen

Den teoretiske del af undervisningen vil blandt andet vise, hvilke metoder, teknikker, tricks og virkemidler kunstnere har benyttet sig af i et historisk og nutidigt perspektiv. Målet er, at du herigennem opgraderer dine udtryksmuligheder, når du selv skaber billeder. Du lærer også de vigtigste træk i kunsthistorien at kende, ligesom æstetik og kunstens filosofi vil være centrale emner, mens du læser her på efterskolen.

Arbejdsformen på efterskolens kunst-linje er projektarbejdet. I vil hovedsageligt arbejde i grupper, hvor I skal løse en opgave. Opgaven skal forholde sig til både teoretiske spørgsmål og en praktisk opgave. Pensum i dansk og engelsk indgår i den projektorienterede undervisning, men af og til vil vi tage intensive forløb i disse to fag.

Kernefag og bifag

Efterskolens Art linje inkluderer fagene dansk og engelsk, mens øvrige skolefag læses som bifag, oftest niveaudelt på tværs af linjerne

Linjens indhold

På Art beskæftiger vi os med billedsproget som kommunikationsform, fra de simpleste ikoner over de klassiske malere til den nyeste kunst. Omdrejningspunktet på denne kunst-linje vil være kunstens rolle i samfundet set med både historiske, nutidige og fremtidige briller.

Her på efterskolen vægter vi praktisk og teoretisk arbejde lige højt. Vi vil selv skabe billeder, og du skal blandt andet male oliemaleri, fotografere og skabe skulpturer. Vi skal kreere grafik, installationskunst og videoproduktioner. Du skal derfor kunne lide at eksperimentere, og du skal have lyst til at prøve at udtrykke dig gennem mange forskellige medier og materialer under din tid på efterskolen.

Ledige pladser

Undervisningen

Den teoretiske del af undervisningen vil blandt andet vise, hvilke metoder, teknikker, tricks og virkemidler kunstnere har benyttet sig af i et historisk og nutidigt perspektiv. Målet er, at du herigennem opgraderer dine udtryksmuligheder, når du selv skaber billeder. Du lærer også de vigtigste træk i kunsthistorien at kende, ligesom æstetik og kunstens filosofi vil være centrale emner, mens du læser her på efterskolen.

Arbejdsformen på efterskolens kunst-linje er projektarbejdet. I vil hovedsageligt arbejde i grupper, hvor I skal løse en opgave. Opgaven skal forholde sig til både teoretiske spørgsmål og en praktisk opgave. Pensum i dansk og engelsk indgår i den projektorienterede undervisning, men af og til vil vi tage intensive forløb i disse to fag.

Kernefag og bifag

Efterskolens Art linje inkluderer fagene dansk og engelsk, mens øvrige skolefag læses som bifag, oftest niveaudelt på tværs af linjerne

Linjens indhold

På Art beskæftiger vi os med billedsproget som kommunikationsform, fra de simpleste ikoner over de klassiske malere til den nyeste kunst. Omdrejningspunktet på denne kunst-linje vil være kunstens rolle i samfundet set med både historiske, nutidige og fremtidige briller.

Her på efterskolen vægter vi praktisk og teoretisk arbejde lige højt. Vi vil selv skabe billeder, og du skal blandt andet male oliemaleri, fotografere og skabe skulpturer. Vi skal kreere grafik, installationskunst og videoproduktioner. Du skal derfor kunne lide at eksperimentere, og du skal have lyst til at prøve at udtrykke dig gennem mange forskellige medier og materialer under din tid på efterskolen.

Ledige pladser

Undervisningen

Den teoretiske del af undervisningen vil blandt andet vise, hvilke metoder, teknikker, tricks og virkemidler kunstnere har benyttet sig af i et historisk og nutidigt perspektiv. Målet er, at du herigennem opgraderer dine udtryksmuligheder, når du selv skaber billeder. Du lærer også de vigtigste træk i kunsthistorien at kende, ligesom æstetik og kunstens filosofi vil være centrale emner, mens du læser her på efterskolen.

Arbejdsformen på efterskolens kunst-linje er projektarbejdet. I vil hovedsageligt arbejde i grupper, hvor I skal løse en opgave. Opgaven skal forholde sig til både teoretiske spørgsmål og en praktisk opgave. Pensum i dansk og engelsk indgår i den projektorienterede undervisning, men af og til vil vi tage intensive forløb i disse to fag.

Kernefag og bifag

Efterskolens Art linje inkluderer fagene dansk og engelsk, mens øvrige skolefag læses som bifag, oftest niveaudelt på tværs af linjerne

Videreuddannelse

De kompetencer, du opnår er blandt andet et godt kendskab til brugen af billeder i hverdagen. Du får også et stort indblik i at arbejde projektorienteret og innovativt. Så længe der ligger gennemtænkte tanker bag, fostrer vi ligeså gerne superkunstnere som reklamebureauløver her på efterskolens kunst-linje.

Videreuddannelse

De kompetencer, du opnår er blandt andet et godt kendskab til brugen af billeder i hverdagen. Du får også et stort indblik i at arbejde projektorienteret og innovativt. Så længe der ligger gennemtænkte tanker bag, fostrer vi ligeså gerne superkunstnere som reklamebureauløver her på efterskolens kunst-linje.

Undervisere på Art linjen

Charlotte Clausen

Lærer på Art
[email protected]

I en årrække rejste jeg rundt i verden for at se på kunst, møde mennesker og opleve andre kulturer. Jeg kan derfra se vigtigheden i, at vi opdrager vores unge til at blive globale medborgere. Jeg er uddannet billedkunstner på Det Fynske Kunstakademi og arbejder nu på Flakkebjerg Efterskole, fordi jeg gerne vil støtte unge mennesker i at føle sig set i deres kreativitet og udtryk. Og fordi jeg oplever, at der på Art er et vidunderligt rum for at de unge kan få den erfaring. Min egne værker kan ses på www.charl8.dk.

Jonas Molbæk

Lærer på Art
[email protected]

Drivkraften bag mit virke som lærer på Art-linjen er min store kærlighed til billedkunst. Billeder fylder mere og mere i vores hverdag. I vores dagligdag bliver vi nærmest bombarderet med billeder og synsindtryk. Vi skal forholde os til levende billeder, reklamer, hjemmesider, sociale medier osv. På trods af dette er billedkunst, efter min mening, håbløst underprioriteret i skolen i Danmark. Som lærer på Artlinjen på Flakkebjerg Efterskole, kan jeg være med til at styrke unge menneskers forståelse for billeder og billedkunst. Jeg er selv udøvende kunstner, jeg laver især Street Art. Jeg nyder at opleve den gejst, kreativitet og iderigdom som eleverne kommer med.

Vil du besøge os? Datoer for Åbent Hus ➩

Vil du besøge os?
Datoer for Åbent Hus ➩

Søg optagelse

Ønsker du at starte på Flakkebjerg Efterskole, skal du først udfylde tilmeldingsblanketten, som du finder her. Når skolen har modtaget din tilmelding, får du besked, om der er plads, eller om du kommer på venteliste.

Læs mere her

Søg optagelse

Ønsker du at starte på Flakkebjerg Efterskole, skal du først udfylde tilmeldingsblanketten, som du finder her. Når skolen har modtaget din tilmelding, får du besked, om der er plads, eller om du kommer på venteliste.

Læs mere her