Optagelse

Ønsker du at starte på Flakkebjerg Efterskole, skal du først udfylde tilmeldingsblanketten, som du finder under “Tilmeldingsblanket”. Når skolen har modtaget din tilmelding, får du besked, om der er plads, eller om du kommer på venteliste. Kommer du på venteliste skal du ikke betale tilmeldingsgebyr, da vi jo ikke ved, om du får en plads. Får du en tilbudt en plads, skal du betale tilmeldingsgebyret på 1500 kr for endeligt at reservere den. Hvis du fortryder din tilmelding inden optagelsessamtalen eller senest 2 dage efter samtalen refunderes 750 kr. Hvis skolen, på baggrund af optagelsessamtalen, giver afslag, refunderes det fulde beløb. Betalingsoplysningerne får du ved tilmelding.

 

Vi anbefaler meget, at du besøger skolen, før du melder dig til. Det kan du gøre ved et af vores Åbent Hus arrangementer. Her vil nogen af skolens elever vise jer skolen efterfulgt af et oplæg om skolens værdier, tilbud og rammer. Tilmelding til Åbent Hus sker ved at sende en mail til info@flakkebjergefterskole.dk

Inden du er endeligt optaget på skolen, skal du komme til en optagelsessamtale, som vi indkalder til nogle gange i året op til dit efterskoleår. Vores tilgang til optagelse på Flakkebjerg er, at gensidig forventningsafstemning og forpligtelse på samarbejde er nødvendige for et succesfuldt ophold, og skal foregå ved et personligt møde mellem skolen, eleven og forældrene som underskrivere af skolekontrakten forud for optagelsen.
Derefter er det bare at vente på Ny Elevdag og et kanon efterskoleophold.

NY ELEVDAG FOR ÅRGANG 2018-19 ER SØNDAG D. 10. JUNI.
FØRSTE SKOLEDAG FOR ÅRGANG 2018-19 ER SØNDAG D. 12. AUGUST.

Økonomi

Inden skolestart betales 1.500,- kr. i tilmeldingsgebyr.
Ugeprisen er 2425,- kr. i skoleåret 2018/19. Der 42 betalingsuger. Ud fra husstandens indkomst regnes et ugentligt statstilskud, som fratrækkes ugeprisen.
Du har mulighed for at foretage en økonomiberegning på hjemmesiden efterskole.dk
Skolen søger statstilskuddet for dig.

ÅBENT HUS OG INFO-DAGE I 2018/2019

TIL ÅBENT HUS KOMMER MAN, NÅR DET PASSER INDEN FOR TIDRAMMEN. PÅ INFO-DAGE ER DER ET FAST PROGRAM MED OPLÆG OG RUNDVISNING OG MAN SKAL VÆRE PÅ SKOLEN KL.14.00 FOR AT DELTAGE.

Info-dag: Søndag d. 02 september 2018 kl. 14-16
Efterskolernes dag: Søndag d. 30. september 2018 kl. 13 – 17. Denne dag er der åbent hus på alle landets efterskoler.
Info-dag: Søndag d. 11 november 2018 kl. 14-16
Efterskolernes aften: Onsdag d. 9 januar 2019 kl. 18-21. Denne aften er der åbent hus på alle landets efterskoler.
Info-dag: Søndag d. 10 marts 2019 kl. 14-16
Info-aften: Torsdag d. 09 maj 2019 kl. 19-21

MAN TILMELDER SIG TIL INFO-DAGE VIA MAIL TIL SKOLEN. ÅBENT HUS KRÆVER INGEN TILMELDING.