flakke logo horisontal
menu
flakkebjerg efterskole

Flakkebjerg Efterskole

Vores projekt er at danne fremtidens medborgere gennem forpligtigende fællesskaber. Her bærer vi hinandens liv i vore hænder og arbejder for en bedre verden - sammen. Velkommen hertil!

Hvilken
linje går
du op i?

Vector Smart Object 1
wave
wave

På flakkebjerg Efterskole er linjefags undervisningen tværfaglig.
Det vil sige at vi inkoorporerer de enkelte linjefag i den daglige undervisning.

Hvem er

Flakkebjerg
Efterskole?

Flakkebjerg Efterskole er for dig, der har et projekt, du gerne vil realisere. Hos os kommer du til at brænde for noget: For at komme videre i livet, for at gøre en forskel og være med til at forme fremtiden. Og gøre det sammen med mennesker, der brænder lige som dig. I en verden, der ofte handler om, hvad der skiller os ad, fokuserer vi på Flakkebjerg Efterskole på alt det, der binder os sammen. I fremtidens Danmark skal vi kunne leve og arbejde sammen på tværs af alle faglige, sociale og kulturelle skel. Det ser vi her på efterskolen som en styrke og en udfordring, der kalder på engagerede mennesker. Vi bruger forskelligheden som springbræt til at skabe nysgerrighed og tolerance og sætte kreativiteten fri.

Efterskolens 6 linjer tilbyder en måde at forstå vores fælles verden på. De danner par om tre grundlæggende søjler: Kultur, politik og naturvidenskab. På den kulturelle scene har vi Performance, som arbejder med teater, dans og drama, mens Art fokuserer på billedkunst, installationer og foto. Den politiske søjle består af Global, som fordyber sig i politik, kultur og demokrati mens Media forstår verden gennem medier, journalistik og film. Endelig består den naturvidenskabelige søjle af Adventuresport, som har fokus på sundhed, samarbejde og fysiske præstationer i naturen, mens Science fordyber sig i fysik/kemi, teknologi og innovation. En bred vifte af tilgange med det fælles mål: At skabe en bedre verden sammen, både her på Flakkebjerg Efterskole og i tiden fremover.

   Følg
Flakke
Bjerg
   på Face
book

wave
Igen i år deltager eleverne på Adventuresport- og Sciencelinjen i Unge Forskere projektet. Og selvom processen i år er udfordret af nedlukning, så er vi stolte af at kunne fortælle, at de dygtige unge mennesker har fået hele syv af deres projekter med videre i konkurrencen! I den kommende periode, skal eleverne på bootcamps og arbejde videre med opklaring af den største fiskemyte, søvnmangel hos unge, dragefiskefælder, energi fra Grønland, programmering, trækprøvemaskiner og fremtidens støjværn. Vi glæder os til at følge de kreative og inspirerende projekter og siger et kæmpe stort tillykke! (Billedet her er fra efteråret, hvor vi var sammen på efterskolen – Det glæder vi os meget til vi kan være igen…)
wave