Værdier

“Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd.” skrev Løgstrup om den etiske fordring. Dette erfares hver dag på en efterskole.

Uanset hvilken faglig profil og hvilket miljø en skole kan præsentere, så opstår de på et sæt værdier som danner grundlaget for skolens udvikling og hverdag. Disse kan læses i skolens værdigrundlag og tanker om dannelse.

Værdier

“Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd.” skrev Løgstrup om den etiske fordring. Dette erfares hver dag på en efterskole.

Uanset hvilken faglig profil og hvilket miljø en skole kan præsentere, så opstår de på et sæt værdier som danner grundlaget for skolens udvikling og hverdag. Disse kan læses i skolens værdigrundlag og tanker om dannelse.

Værdigrundlag

Værdigrundlaget på Flakkebjerg Efterskole udtrykkes gennem følgende tre kerneområder:

Individ og fællesskab
På Flakkebjerg Efterskole vægter vi individets forståelse af sig som en del af et fællesskab og at den enkelte er med til at udvikle og udvikles af fællesskabet. Fællesskabet bygger på ligeværd, social forståelse, medansvar og danner rammen om den enkeltes alsidige personlige udvikling, læring og identitetsdannelse.

Skole og samfund
På Flakkebjerg Efterskole vægter vi aktiv deltagelse i et demokratisk samfund gennem kritisk stillingtagen og handling – i et lokalt og internationalt perspektiv.Samspillet mellem skolen og samfundet er væsentligt for skolens stadige udvikling.

Natur og kultur
På Flakkebjerg Efterskole vægter vi bæredygtighed og forståelse for samspillet mellem menneske og natur. Vi vægter bevidsthed om egen kultur og dens udtryk samt indsigt i og forståelse for andres kulturelle baggrund.

Dannelse

På Flakkebjerg Efterskole er undervisningen tilrettelagt ud fra dannelseidealet om det selvforvaltende og refleksive menneske.

Selvforvaltning er individets vilje og evne til at skabe sit eget liv – og øve indflydelse på sine livsomstændigheder – i et ansvarligt og solidarisk samarbejde med andre ligeværdige mennesker. Det refleksive menneske skal analysere, vurdere og handle.  Vi lærer først noget, når vi reflekterer over det vi har erfaret.

Dannelsesprojektet på Flakkebjerg Efterskole handler om hele mennesker. Vi vil ikke ”nøjes” med at uddanne. Vi vil også danne. Det hele menneske har vilje mellem fornuft og lidenskab. Det hele menneske mestrer et bredt spekter af kompetencer – faglige, personlige og sociale.

Værdigrundlag

Værdigrundlaget på Flakkebjerg Efterskole udtrykkes gennem følgende tre kerneområder:

Individ og fællesskab
På Flakkebjerg Efterskole vægter vi individets forståelse af sig som en del af et fællesskab og at den enkelte er med til at udvikle og udvikles af fællesskabet. Fællesskabet bygger på ligeværd, social forståelse, medansvar og danner rammen om den enkeltes alsidige personlige udvikling, læring og identitetsdannelse.

Skole og samfund
På Flakkebjerg Efterskole vægter vi aktiv deltagelse i et demokratisk samfund gennem kritisk stillingtagen og handling – i et lokalt og internationalt perspektiv.Samspillet mellem skolen og samfundet er væsentligt for skolens stadige udvikling.

Natur og kultur
På Flakkebjerg Efterskole vægter vi bæredygtighed og forståelse for samspillet mellem menneske og natur. Vi vægter bevidsthed om egen kultur og dens udtryk samt indsigt i og forståelse for andres kulturelle baggrund.

Dannelse

På Flakkebjerg Efterskole er undervisningen tilrettelagt ud fra dannelseidealet om det selvforvaltende og refleksive menneske.

Selvforvaltning er individets vilje og evne til at skabe sit eget liv – og øve indflydelse på sine livsomstændigheder – i et ansvarligt og solidarisk samarbejde med andre ligeværdige mennesker. Det refleksive menneske skal analysere, vurdere og handle.  Vi lærer først noget, når vi reflekterer over det vi har erfaret.

Dannelsesprojektet på Flakkebjerg Efterskole handler om hele mennesker. Vi vil ikke ”nøjes” med at uddanne. Vi vil også danne. Det hele menneske har vilje mellem fornuft og lidenskab. Det hele menneske mestrer et bredt spekter af kompetencer – faglige, personlige og sociale.