Øvrige fag

Ved siden af undervisningen på linjen har du også en lang række fag, nogle er obligatoriske og andre er valgfag.

Bifag

På den linie du vælger, modtager du undervisning i kombinationen dansk/engelsk eller matematik/fysik/kemi/biologi. Du skal have dansk, engelsk og matematik, så hvis disse fag ikke er en del af din linieundervisning, så skal du have dem som bifag.

Undervisningen i bifagene er koncentreret og orienteret mod at du på kort tid får de centrale kundskaber og færdigheder, der stilles krav om i ”Fælles Mål” for fagene.

Elever i 9. klasse kan naturligvis afslutte alle folkeskolens fag med folkeskolens afgangsprøve så vejen er åben til alle ungdomsuddannelser. Geografi, historie, samfundsfag og kristendom samlæses i faget Medborgerskab.

Elever i 10. klasse kan kun gå til prøve i dansk, engelsk og matematik, som sikrer dem retskravet til optagelse i ungdomsuddannelsen. Den øvrige tid i prøveperioden bruger 10. klasseelever på at lave et stort afgangsprojekt i deres linjefag.

Tysk, fransk, spansk og fysik/kemi er valgfag du kan vælge at modtage undervisning i.

En del af undervisningen i bifagene foregår på niveaudelte hold.

Grundfag

På Flakkebjerg Efterskole har du en række grundfag. Det er fag som er helt særlige for Flakkebjerg Efterskole og som alle elever har, uanset hvilken linie du vælger.

GRENFAG: Grenfag er for 10. klasseelever og vælges for et halvt år af gangen – et i efteråret og et i foråret. Den enkelte lærer udbyder grenfag, hvor du har mulighed for at undersøge områder, der emnemæssigt ligger lidt væk fra almindelig undervisning. Det kan være sammenspil, børneteater, filosofi, handymand, syning og design, boldspil, robotteknologi, innovation etc.

HORISONT: Er et samtidsfag også kun for 10. klasse. Her foregår en del af undervisningen som forelæsninger for hele 10. årgang, mens andre blokke er afsat til projekter i mindre grupper.

BEVÆGFAG: En blok om ugen har du bevægfag med din linje. Her præsenteres du for en lang række motionsformer fra yoga over crossfit til boldspil. Forhåbentlig får du her inspiration til en masse motion i din fritid.

ØVRIGE OBLIGATORISKE AKTIVITETER: Morgensamling, køkkenundervisning, obligatorisk selvvalgt opgave, teamdage om Demokratisk Dannelse, F.E.-Ting, brobygning (kun for 10. klasse) indgår ligeledes alle i de obligatoriske grundfag.