Øvrige fag

Ved siden af undervisningen på linjen har du også en lang række fag,
nogle er obligatoriske og andre er valgfag.

Øvrige fag

Ved siden af undervisningen på linjen har du også en lang række fag, nogle er obligatoriske og andre er valgfag.

Grundfag

På Flakkebjerg Efterskole har du en række grundfag. Det er fag som er helt særlige for Flakkebjerg Efterskole og som alle elever har, uanset hvilken linje du vælger.

Valgfag:
Valgfag er for alle elever og vælges for et halvt år af gangen – hvor mange valgfag du har afhænger dog af dit valg af linje.
Der udbydes altid en bred vifte af valgfag indenfor kreativitet, håndværk, idræt, kultur og natur.
Tysk, fransk, fysik/kemi er valgfag for elever på 10. årgang

Fællestimen:
Fællestimen er også for alle og består af 3 elementer:
1. FE-tinget er vores demokratiske forum, som bliver ledet af en elevbestyrelse.
2. Til fællessang bygger vi bro mellem os gennem den danske sangskat.
3. Fra mig til os er en tilbagevendende træning af vores sociale muskler med sjove øvelser.

Bæredygtighed:
Bæredygtighed er kun for elever på 10. årgang. Det består af 4 elementer, som alle har et kvart år ad gangen:
1. Praktisk økologi, hvor du lærer genveje til bæredygtigt levevis.
2. Kultur og filosofi, hvor du lærer om menneskets forhold til naturen i nutid og fortid.
3. Aktivisme, hvor du lærer hvordan folkelige bevægelser kan ændre verden.
4. Krop og ånd, hvor du får krop og sjæl med i den grønne omstilling.

Øvrige obligatoriske aktiviteter:
Morgentur, morgensamling, familietid, rengøring, køkken- og haveundervisning, Demokratisk Dage og meget mere er en del af en aktiv og alsidig efterskolehverdag.

Skolefag

I 10. årgang har du enten dansk og engelsk eller matematik og naturfag, som en del af din linjefaglighed. 
På Art, Performance, Media og Global har du desuden matematik som skolefag, og på Adventuresport og Science har du dansk og engelsk som skolefag. Således får du udviklet din skolefaglighed, så du er klar til din ungdomsuddannelse.
Tysk, fransk og fysik/kemi kan tilvælges som valgfag.

Undervisningen i skolefagene afsluttes ikke med prøver og kan derfor tilrettelægges således, at det netop griber dig der, hvor du er på en kreativ og meningsfuld måde.

 

Grundfag

På Flakkebjerg Efterskole har du en række grundfag. Det er fag som er helt særlige for Flakkebjerg Efterskole og som alle elever har, uanset hvilken linie du vælger.

Valgfag:
Valgfag er for alle elever og vælges for et halvt år af gangen – hvor mange valgfag du har afhænger dog af dit valg af linje.
Der udbydes altid en bred vifte af valgfag indenfor kreativitet, håndværk, idræt, kultur og natur.
Tysk, fransk, fysik/kemi er også valgfag for elever på 10. årgang, mens det er obligatorisk i 9. klasse.

Fællestimen:
Fællestimen er også for alle og består af 3 elementer:
1. FE-tinget er vores demokratiske forum, som bliver ledet af en elevbestyrelse.
2. Til fællessang bygger vi bro mellem os gennem den danske sangskat.
3. Fra mig til os er en tilbagevendende træning af vores sociale muskler med sjove øvelser.

Bæredygtighed:
Bæredygtighed er kun for elever på 10. årgang. Det består af 4 elementer, som alle har et kvart år ad gangen:
1. Praktisk økologi, hvor du lærer genveje til bæredygtigt levevis.
2. Kultur og filosofi, hvor du lærer om menneskets forhold til naturen i nutid og fortid.
3. Aktivisme, hvor du lærer hvordan folkelige bevægelser kan ændre verden.
4. Krop og ånd, hvor du får krop og sjæl med i den grønne omstilling.

Øvrige obligatoriske aktiviteter:
Morgentur, morgensamling, familietid, rengøring, køkken- og haveundervisning, Innovativ Brobygnings Opgave, Demokratisk Dage og meget mere er en del af en aktiv og alsidig efterskolehverdag.

Bifag

På den linie du vælger, modtager du undervisning i kombinationen dansk/engelsk eller matematik/fysik/kemi/biologi.

Du skal have dansk, engelsk og matematik, så hvis disse fag ikke er en del af din linieundervisning, så skal du have dem som bifag.

Undervisningen i bifagene er koncentreret og orienteret mod at du på kort tid får de centrale kundskaber og færdigheder, der stilles krav om i ”Fælles Mål” for fagene.

Elever i 9. klasse kan naturligvis afslutte alle folkeskolens fag med folkeskolens afgangsprøve så vejen er åben til alle ungdomsuddannelser. Historie og samfundsfag samlæses i faget Medborgerskab. Skolen fører ikke til prøve i kristendom, men faget indgår i horisont, morgensamling og kulturarrangementer. 

Elever i 10. klasse kan kun gå til prøve i dansk, engelsk og matematik, som sikrer dem retskravet til optagelse i ungdomsuddannelsen. Den øvrige tid i prøveperioden bruger 10. klasseelever på at lave et stort afgangsprojekt i deres linjefag.

Tysk, fransk, spansk og natufag er valgfag i 10.klasse du kan vælge at modtage undervisning i.

En del af undervisningen i bifagene foregår på niveaudelte hold.