Skolens venner

Vi er en fri skole! Der er ingen politikere, virksomheder eller organisationer som bestemmer over os. Ud over alle de engagerede medarbejdere på skolen så er det skolekredsen, som gennem bestyrelsen sætter dagsordenen for skolens drift og udvikling. Og så er der jo de vigtigste ambassadører for Flakkebjerg Efterskole overhovedet: Vores gamle elever!

Skolens venner

Vi er en fri skole! Der er ingen politikere, virksomheder eller organisationer som bestemmer over os.

Ud over alle de engagerede medarbejdere på skolen så er det skolekredsen, som gennem bestyrelsen sætter dagsordenen for skolens drift og udvikling. Og så er der jo de vigtigste ambassadører for Flakkebjerg Efterskole overhovedet: Vores gamle elever!

Skolekredsen

Flakkebjerg Efterskoles bagland og ”ejere” er skolekredsen. Den er sammensat af lidt forskellige grupperinger. Dels er en del lokale borgere engageret i, at der er en efterskole i de flotte bygninger. Det er også i denne gruppe initiativet til Flakkebjerg Efterskole blev taget, da bygningerne havde stået tomme i en årrække efter at Flakkebjerg Ungdomshjem lukkede i 1972. Dels forældre og gamle elever som ønsker at bevare tilknytningen til en skole der betyder noget for dem.

Endelig er der en blandet gruppe af forskellige mennesker der af den eller den anden grund føler sig knyttet til skolen, eksempelvis tidligere medarbejdere, folk med interesse for skoleformen og særligt Flakkebjerg osv.

Skolekredsen afholder i april måned en årlig generalforsamling, som er skolens øverste myndighed. På generalforsamlingen vælges blandt skolekredsens medlemmer en bestyrelse der leder skolen. Der er på Flakkebjerg Efterskole et godt og konstruktivt samarbejde mellem bestyrelse, forstanderen og skolens medarbejdere.

Du er meget velkommen i skolekredsen Flakkebjerg Efterskole. For kontingentet på 300,- kr. for de første 3 år og derefter 100,- kr årligt, får du udover mulighed for deltagelse i generalforsamlingen og dermed bestyrelsesarbejdet også tilsendt skolebladet Nyt fra Flakkebjerg en gang årligt. Skolen ser gerne en stor og aktiv skolekreds.

Indmeldelse
Hvis du gerne vil være medlem, så send en kort mail med navn, adresse og telefonnummer til forretningsfører Hanne Madsen på [email protected]

Bestyrelsen

Formand
Poul Jørgen Larsen
Kirkerupvej 86, Kirkerup
4200 Slagelse
[email protected]

Næstformand
Jesper Pedersen, Slagelse

Sekretær
Jesper Grarup, Roskilde

Medlemmer
Kit K. Rasmussen, Karrebæksminde
Martin Dinesen, Køge
Niels-Erik Hybholt, Tappernøje
Lis Bülow, Slagelse

Suppleanter
Kim Sørensen, Flakkebjerg

Skolekredsen

Flakkebjerg Efterskoles bagland og ”ejere” er skolekredsen. Den er sammensat af lidt forskellige grupperinger. Dels er en del lokale borgere engageret i, at der er en efterskole i de flotte bygninger. Det er også i denne gruppe initiativet til Flakkebjerg Efterskole blev taget, da bygningerne havde stået tomme i en årrække efter at Flakkebjerg Ungdomshjem lukkede i 1972. Dels forældre og gamle elever som ønsker at bevare tilknytningen til en skole der betyder noget for dem.

Endelig er der en blandet gruppe af forskellige mennesker der af den eller den anden grund føler sig knyttet til skolen, eksempelvis tidligere medarbejdere, folk med interesse for skoleformen og særligt Flakkebjerg osv.

Skolekredsen afholder i april måned en årlig generalforsamling, som er skolens øverste myndighed. På generalforsamlingen vælges blandt skolekredsens medlemmer en bestyrelse der leder skolen. Der er på Flakkebjerg Efterskole et godt og konstruktivt samarbejde mellem bestyrelse, forstanderen og skolens medarbejdere.

Du er meget velkommen i skolekredsen Flakkebjerg Efterskole. For kontingentet på 300,- kr. for de første 3 år og derefter 100,- kr årligt, får du udover mulighed for deltagelse i generalforsamlingen og dermed bestyrelsesarbejdet også tilsendt skolebladet Nyt fra Flakkebjerg en gang årligt. Skolen ser gerne en stor og aktiv skolekreds.

Indmeldelse
Hvis du gerne vil være medlem, så send en kort mail med navn, adresse og telefonnummer til forretningsfører Jan Møldrup på [email protected]

Bestyrelsen

Formand
Poul Jørgen Larsen
Kirkerupvej 86, Kirkerup
4200 Slagelse
[email protected]

Næstformand
Jesper Pedersen, Slagelse

Sekretær
Jesper Grarup, Roskilde

Medlemmer
Kit K. Rasmussen, Karrebæksminde
Esther Bonde, Humlebæk
Niels-Erik Hybholt, Tappernøje
Morten Hass Augustsen, Slagelse

Suppleanter
Lis Bülow, Slagelse
Martin Dinesen, Køge