flakke logo horisontal
menu

EXPLORER

FRA SKOLEÅRET 2022/23 UDBYDER VI EN NY LINJE FOR ELEVER, DER VIL PÅ EFTERSKOLE I 9. KLASSE.

DEN HEDDER EXPLORER OG ARBEJDER LIGESOM SKOLENS ØVRIGE LINJER TVÆRFAGLIGT OG PROJEKTORIENTERET MED SKOLENS FAG. PÅ EXPLORER LÆRER VI DIG AT FORSTÅ OG TAGE LIVTAG MED DE STØRSTE OG VIGTIGSTE UDFORDRINGER, VI STÅR OVERFOR I DANMARK, EUROPA OG VERDEN.

Indhold på Explorer linjen

Linjens faglige ramme er de udfordringer, der ligger i kølvandet af FN’s 17 verdensmål, Sustainable Development Goals. Hvert projektforløb vil involvere en gruppe af Verdensmålene og en række forskellige fag inden for samfunds- og naturvidenskab samt humaniora. Hvert projekt vil også række ud mod omverdenen i form af virksomhedsbesøg, møde med beslutningstagere, meningsdannere, eksperter og borgere med engagement i den problemstilling vi arbejder med.

Overskrifterne på de 5 projektforløb kunne f. eks. hedde Menneskerettigheder, Grænser for vækst, Global ulighed, Demokrati eller hvad? samt Klimakrisen På Explorer lærer du at håndtere komplekse problemstillinger, at forstå parter i interessekonflikter samt at vælge den rette faglige viden til at finde løsninger.

Videre uddannelse

Som elev på Explorer får du indflydelse på dine læringsforløb, da du får fuld indblik i læringsmålene for de enkelte fag og selv under kyndig vejledning formulerer din gruppes projekt inden for hvert forløb. Igennem projektforløbene lærer du at arbejde løsningsorienteret med fælles menneskelige udfordringer og styrker der ved dine faglige, kreative, lærings-, samarbejds-, formidlings- og handlingskompetencer. På den måde bliver du klædt på til videre uddannelse og projektledelse.

Linjefag og skolefag

På Explorer kombinerer vi alle skolefag med undtagelse af idræt, 2. fremmedsprog og valgfag.