Science

SCIENCE LINJEN ER EN NATURVIDENSKABELIG LINJE FOR DIG, DER HAR LYST TIL AT EKSPERIMENTERE OG UDFORSKE SAMSPILLET MELLEM MENNESKER, NATUR, MILJØ OG TEKNIK I DAGLIGDAGEN. PÅ EN EFTERSKOLE MED NATURVIDENSKAB LÆRER DU AT GENNEMSKUE OG FORHOLDE DIG TIL NOGLE AF DE MANGE KOMPLICEREDE UDFORDRINGER, DET MODERNE SAMFUND STÅR OVER FOR.

Indhold på Science linjen

Klodens tilstand og behovet for bæredygtighed og samhørighed med naturen er et højt prioriteret område på dagsordener rundt omkring på kloden. At vi forstår sammenhænge mellem høj levestandard, moderne produktionsforhold og den natur, vi lever i og af, er forudsætningen for at leve op til principper om bæredygtighed. Det ønsker Flakkebjerg Efterskole at bidrage til.

Flakkebjerg er en efterskole med naturvidenskab, hvor du på Science linjen vil modtage undervisning, der skifter mellem traditionel undervisning med mulighed for faglig fordybelse og selvstændige projektperioder. Al undervisning, på efterskolens naturvidenskabelige linje, vil indeholde både praktiske eksperimenter og teori inden for fire hovedtemaer:

Energi; eksempelvis bæredygtig produktion. Konstruér en solfanger. Kan du få en båd til at sejle med energi fra solceller? Hvad kan brændselselementer?

Krop og sundhed; eksempelvis helbredelse – hvad forskes der i – behandling eller forebyggelse? Hvad er sygdom?

Kommunikation; eksempelvis bølgeteori og modulationsformer. Kan du lave en mobiltelefon? Hvad er fremtidens kommunikationsmedier?

Natur og miljø; eksempelvis drivhuseffekt, eksperimenter med drivhusgasser og stofomsætning, kan du begrænse CO2-udslip?

Undervisningen forudsætter din interesse og engagement i naturens undere og vil udfordre dig på et højt fagligt niveau inden for den naturvidenskabelige verden.

Videre uddannelse

Undervisningen er studieforberedende, og Science peger naturligt videre mod en uddannelse indenfor det naturvidenskabelige fagområde. Et år på vores efterskole med naturvidenskab vil styrke dine evner til at arbejde selvstændigt og sammen med andre, med henblik på at skabe et bæredygtigt forhold mellem mennesker og naturen.

Kernefag og bifag

Efterskolens Science linje inkluderer fagene matematik og fysik/kemi/biologi, mens de øvrige skolefag læses som bifag, oftest niveauopdelt på tværs af linjerne.

Undervisere

Hans Kristjan Vinter
Lærer på Science

Jeg har været i faget nogen år og på skiftende typer af skoler. Men fandt at efterskoleformen er den som yder den bedste ramme for at jeg kan give det videre som jeg synes er vigtigt. Nemlig at nysgerrighed, tryghed, fællesskab og en stærk følelse af identitet er det som skaber et godt liv. Fordi det er det skolen handler om og det synes jeg ofte bliver glemt. Jeg mødte Flakkebjerg år før jeg blev ansat da jeg rejste rundt med en anden efterskole og der kunne jeg bare mærke at jeg hører til her. Flakkebjerg udstråler et menneskeligt overskud hele vejen rundt. Her er plads til nysgerrighed både hos personalet og hos eleverne. Der er en tillidsfuld stemning, men også en retning der altid peger på at alle skal have det godt her og vi skal passe godt på os selv og hinanden. Det kan godt koste på friheden. Men frihed uden grænser føles ikke frit. Her er utrolig højt til loftet og med tryg grund under fødderne og altid en varm hånd der er parat til at tage din. Jeg føler at jeg får lov at folde min faglighed helt ud her. Jeg får tid, rammer og opbakning til at tage eleverne helt med derud hvor jeg selv bliver ekstra nysgerrig. Her står jeg ikke og inducerer viden. Her er jeg med til selv at koble trådene sammen på højt niveau. Her er udvikling målet.

Michael Fynsk
Lærer på Science

Jeg er lærer på Flakkebjerg Efterskole, fordi jeg her kan få lov til at folde vingerne ud, og være den sciencelærer jeg gerne vil, til glæde og gavn for eleverne. Jeg er lærer på Flakkebjerg Efterskole, fordi der er højt til loftet, og grobund for at tænke skævt og ud af boksen. Jeg er lærer på Flakkebjerg Efterskole, fordi vi lever i et dynamisk samfund, hvor vi skal styrke elevernes kompetencer, for at kunne ruste dem til, at blive fremtidige borgere i et samfund med bl.a. naturvidenskaberne som løftestang. Jeg har en grundlæggende holdning om, at vi alle skal gøre det, vi er bedst til, og det gør jeg bedst på Flakkebjerg Efterskole.