Global

GLOBAL LINJEN ER FOR DIG, DER ØNSKER ET AKTIVT OG UDFORDRENDE ÅR MED FOKUS PÅ SAMFUNDET LOKALT OG GLOBALT. HER PÅ EFTERSKOLEN LÆRER DU AT FORSTÅ, ANALYSERE OG FORHOLDE DIG TIL DE MANGE KOMPLICEREDE UDFORDRINGER, DET MODERNE SAMFUND STÅR OVER FOR.

Indhold på Global linjen

Som elev på en efterskole med fokus på politik, vil du, med udgangspunkt i projektarbejdsformen og fagene dansk og engelsk, komme til at arbejde med de politiske problematikker, der udfordrer vores samtid. At have en holdning er nemt – men det er både svært og spændende at undersøge baggrunden og sammenhængene hertil. Som elev på Global linjen, skal du være indstillet på at afprøve andre menneskers synspunkter på politik og samfund. Du risikerer ydermere at måtte bevæge dit eget.

Du vil ud fra læreroplæg og egne undersøgelser stifte bekendtskab med emner inden for:
– globalisering og internationalisering
– sprog og kultur
– politik og økonomi
– religion og filosofi.

Vores projekter starter med et fælles tema, f.eks. ”Danmark i det globale samfund”; men det vil være op til dig at afgrænse dit eget projekt, f.eks. ”Danmark som krigsførende nation”. Det er altså din egen undren og dine egne spørgsmål, der bestemmer, hvad du kommer til at arbejde med af politiske eller samfundsmæssige forhold. Her på efterskolen lægger vi stor vægt på, at det er dig, der skal udforske verden – ikke os.

Noget af undervisningen kommer til at foregå på engelsk. Du skal derfor have et niveau, der svarer til 9. klasse eller 10. klasse, inden du kan starte på efterskolens Global linjen.

Videre uddannelse

Global linjen er for dig der vil uddanne dig indenfor sprog, kulturforståelse, historie og samfundsfag. Du har lyst til et fremtidigt arbejdsliv, hvor du kommer til at skulle tage stilling til nogle af de mange udfordringer samfundet står over for. Et år på en efterskole med politik vil styrke dine evner til at arbejde selvstændigt og sammen med andre.

Kernefag og bifag

Efterskolens Global linje inkluderer fagene dansk og engelsk, mens øvrige skolefag læses som bifag, oftest niveaudelt på tværs af linerne.

Undervisere

Joshua Young
Lærer på Global

What can I say, I LOVE Flakkebjerg Efterskole. For me growing up as an American I could only dream of such a school. FE has been my second home for many years now, as I share the school’s values and lifestyle. From Snow/skate boarding to politics, environmentalism, citizenship, democracy, nutrition to the love of the English language, FE is a one of a kind place. I especially relish in my role as a Global line teacher. I am always so proud of my students as I know we are sending them off with the right tools to navigate through this ever changing world.

Kirsten Bruun
Lærer på Global

Der kunne uden tvivl stå meget andet, men nu får du lidt om hvorfor jeg er på FE. FE tør at være ambitiøs igen og igen og igen på mange niveauer. Det er vigtigt for alle, at arbejde på at have et høj etisk niveau for hvad angår omgang med hinanden. Der er plads til mange kæpheste som i al deres forskellighed ridder i ca. samme retning.

Søren Thomsen
Lærer på Global

Mangfoldighed, langmodighed, helhed og forandringen. Mangfoldigheden viser sig med de elever, medarbejdere, de undervisningsformer og de udfoldelsesmuligheder vi har på skolen. Langmodighed: På FE findes der er en meget solid tro på det gode i den enkelte, uden at alt er tilladt eller lige gyldigt. Helhed: FE’s menneskesyn går hele vejen fra kost, til undervisning og samværet. Det er flot. Forandringen: Der er altid forandringer. Nogle store andre små, men ordet plejer findes næsten ikke. Der er dog altid en rød tråd i forandringen.

Freja Borg Drabæk
Lærer på Global