Art

ART LINJEN ER FOR DIG, DER SER MULIGHEDERNE I AT SKILDRE VERDEN OMKRING DIG I ANDET END DAGLIGDAGSSPROGET. UANSET HVILKEN FØLELSE DU ØNSKER AT UDTRYKKE, SÅ KAN DU FORMIDLE ALT FRA KÆRLIGHED TIL MENINGSLØSHED KLARERE OG MERE PRÆCIST I KUNSTEN END I SELV DET MEST OMFATTENDE OPSLAGSVÆRK.

Indhold på Art linjen

På Art beskæftiger vi os med billedsproget som kommunikationsform, fra de simpleste ikoner over de klassiske malere til den nyeste kunst. Omdrejningspunktet på denne kunst-linje vil være kunstens rolle i samfundet set med både historiske, nutidige og fremtidige briller.

Her på efterskolen vægter vi praktisk og teoretisk arbejde lige højt. Vi vil selv skabe billeder, og du skal blandt andet male oliemaleri, fotografere og skabe skulpturer. Vi skal kreere grafik, installationskunst og videoproduktioner. Du skal derfor kunne lide at eksperimentere, og du skal have lyst til at prøve at udtrykke dig gennem mange forskellige medier og materialer under din tid på efterskolen.

Den teoretiske del af undervisningen vil blandt andet vise, hvilke metoder, teknikker, tricks og virkemidler kunstnere har benyttet sig af i et historisk og nutidigt perspektiv. Målet er, at du herigennem opgraderer dine udtryksmuligheder, når du selv skaber billeder. Du lærer også de vigtigste træk i kunsthistorien at kende, ligesom æstetik og kunstens filosofi vil være centrale emner, mens du læser her på efterskolen.

Arbejdsformen på efterskolens kunst-linje er projektarbejdet. I vil hovedsageligt arbejde i grupper, hvor I skal løse en opgave inden for kunst. Opgaven skal forholde sig til både teoretiske spørgsmål og en praktisk opgave. Pensum i dansk og engelsk indgår i den projektorienterede undervisning, men af og til vil vi tage intensive forløb i disse to fag.

Videre uddannelse

De kompetencer, du opnår gennem et ophold på Art, er blandt andet et godt kendskab til brugen af billeder i hverdagen. Du får også et stort indblik i at arbejde projektorienteret og innovativt. Så længe der ligger gennemtænkte tanker bag, fostrer vi ligeså gerne superkunstnere som reklamebureauløver her på efterskolens kunst-linje.

Kernefag og bifag

Efterskolens Art linje inkluderer fagene dansk og engelsk, mens øvrige skolefag læses som bifag, oftest niveaudelt på tværs af linjerne.

Undervisere

Charlotte Clausen
Lærer på Art

I en årrække rejste jeg rundt i verden for at se på kunst, møde mennesker og opleve andre kulturer. Jeg kan derfra se vigtigheden i, at vi opdrager vores unge til at blive globale medborgere. Jeg er uddannet billedkunstner på Det Fynske Kunstakademi og arbejder nu på Flakkebjerg Efterskole, fordi jeg gerne vil støtte unge mennesker i at føle sig set i deres kreativitet og udtryk. Og fordi jeg oplever, at der på Art er et vidunderligt rum for at de unge kan få den erfaring. Min egne værker kan ses på www.charl8.dk

Nina Frost
Lærer på Art

Jeg er her fordi jeg føler mig hjemme i mit arbejde, både i indhold og med sin fleksible tid. Stedet har en ånd, jeg har svært ved at beskrive, men den betyder meget for hvordan jeg opfatter mig selv. Arbejdet giver mig lov til at udvikles i den retning jeg ønsker sammen med både gode kollegaer og elever, som type – og aldersmæssigt passer mig rigtig godt.