Adventuresport

ADVENTURESPORT HENVENDER SIG TIL DIG MED LYST TIL OG INTERESSE I AT UDFORSKE FRILUFTSLIVET, NATURVIDENSKABEN OG ADVENTURESPORTEN. VORES LINJE ARBEJDER MED FOKUS PÅ SAMMENHOLD, PROJEKTORIENTERET ARBEJDE OG FYSISKE UDFORDRINGER I NATUREN.

Indhold:

På Adventuresport arbejder vi med sportsgrene som mountainbike, kano og kajak, vandreture, O-løb, klatring, svømning, førstehjælp, friluftsliv og meget andet.
Undervisningen på Adventuresport er bygget op omkring idrætten. Vi inddrager matematik, fysik/kemi, biologi og geografi for at udvikle vores bevidsthed om, hvad der sker med vores krop og naturen gennem fysisk udfoldelse. Det er vores filosofi, at den bedste læring sker igennem praktiske erfaringer. Vi vil bl.a. arbejde i vores laboratorium, hvor vi arbejder ud fra den naturfaglige metode.
Adventuresport arbejder med det naturvidenskabelige perspektiv inden for fysiologi, anatomi og forståelse af vores samspil med den omkringliggende natur. I vores projektuger arbejder vi med en bred vifte af emner inden for det naturfaglige, det kan være emner som ”Menneskets udvikling gennem kost og motion”, ”bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget” og ”strålingens indvirkning på levende organismers levevilkår”.
Adventuresport vil udfordre dig fysisk og mentalt, og du vil igennem skoleåret skulle tage beslutninger på baggrund af analyse, vurdering, handling og evaluering. På den måde opnår du almengyldige erfaringer og personlige værktøjer du vil få gavn af hele livet.
Adventuresport arbejder primært projektorienteret, hvor du ind i mellem skal arbejde selvstændigt, andre gange i gruppe. Derfor er det vigtigt at have selvdisciplin og at du deltager aktivt I udarbejdelsen af rapporter og fremlæggelser.

Videre uddannelse

Ønsker du at fortsætte i en ungdomsuddannelse med naturfagligt sigte er Adventuresport et rigtig godt afsæt. Det kan både være indenfor kost og ernæring, idrætsstudier, fysioterapi, træning eller sundhedsuddannelser.
Flakkebjerg Efterskoles Adventuresport linje er for dig, der har lyst til et udfordrende år, med fokus på samarbejde og fysiske udfordringer.

Kernefag og bifag

Efterskolens Adventuresport linje inkluderer fagene matematik og fysik/kemi/biologi, mens øvrige skolefag læses som bifag, oftest niveaudelt på tværs af linjerne.

Undervisere

Andreas Anker Hansen
Lærer på Adventuresport

Jeg brænder for at være efterskolelære fordi det er mere end bare at undervise. Her på Flakkebjerg kan vi sammen, elever og lærere, skabe de bedste rammer for netop dette skoleår. Når vi på Adventuresport tester vores fysik og bliver klogere på kroppen, er jeg i mit es som underviser. Eller når vi sveder rundt i skoven på mountainbike eller tager et koldt gys på ydersiden af kajakken. Jeg tror på, at vi lærer både med vores hjerne og med hele kroppen!

Christina Bjerre
Lærer på Adventuresport

Jeg er på Flakkebjerg fordi jeg har muligheden for, at arbejde i et samspil mellem det teoretiske og det praktiske. Mit daglige arbejde på Adventuresport giver mig mulighed for, at være nysgerrig på menneskekroppen, vores samspil med naturen og samfundet. Det er for mig et privilegie, at have mulighed for at kombinere min store interesse for friluftsliv og naturvidenskab med mit arbejde. Jeg glæder mig over muligheden for, at opbygge relationer til eleverne både i dagligdagen og på udfordrende ture i naturen.
Anja Duborg Back Jørgensen
Lærer på Adventuresport