Projektlinjer

Grundtanken for vores projektlinjer og undervisningen på Flakkebjerg Efterskole er at det skal være et led i din uddannelsesplan. Et efterskoleophold er det første år i resten af dit liv, altså ikke et skolemæssigt friår men derimod en unik mulighed for at kvalificere dig til din videre uddannelse.

Undervisningen på Flakkebjerg Efterskole bygger på en række overvejelser om læring og god undervisning. Igennem den projektorienterede undervisning på linierne styrkes følgende 6 kompetencer.
Kompetencer er viden og færdigheder der anvendes reflekteret. Det er altså ikke kun et spørgsmål om at tilegne sig en masse viden og færdigheder, men også om at kunne anvende dem hensigtsmæssigt.

Se i øvrigt nogle af de spændende projekter eleverne har arbejdet med under fanen ELEV PROJEKTER.

Faglige kompetencer

De grundlæggende kulturredskaber, at læse, regne og skrive, vægtes naturligvis sammen med evnen til at opsøge viden og at forholde sig kritisk til den. Fælles for alle linier er det, at vi vægter elevernes forståelse af sig selv som aktive medborgere i et demokratisk samfund. Dertil hører en grundlæggende forståelse for historiske sammenhænge og samfundets
opbygning.

Kreativ kompetence

Evnen til at finde nye veje indenfor de muligheder der er os givet er blevet central i vores hverdag. Det betegnes også den innovative kraft og er et omdrejningspunkt i vores måde at tænke i projekter på.

Handlekompetence

Et udgangspunkt for os er, at mennesket er kulturelt fritsat, at man i dag ikke vokser op under endegyldige religiøse tilhørsforhold eller stærke politiske ismer der svarer på livets svære spørgsmål. Friheden har den pris, at vi som samfundsborgere får stadig flere muligheder i valg af alt fra uddannelse til banklån og disse forbrugsvalg er blevet et politisk redskab. Dette forhold udfordrer vores evner til at tage velovervejede beslutninger i hverdagen.

Samarbejdskompetence

Familiemønstret er under forandring og ovenfor nævnte fristilling fordrer menneskers evne til at knytte bånd med andre mennesker. Det gælder både i private og professionelle sammenhænge. Særligt i arbejdssammenhænge er det også vigtigt at kunne samarbejde på forskellig måde afhængig af opgaven og omstændigheder.

Læringskompetence

I det globaliserede samfund hvor bl.a. den teknologiske udvikling er årsag til fantastisk hurtige forandringer i fundamentale dele af livet, er det vigtigt at kunne omstille sig. Ikke bevidstløs medløben, men aktivt medskaben. Som mennesker bliver vi aldrig færdige, med uddannelse eller andet, men må være indstillet på at udvikle os med vores omgivelser.

Formidlingskompetence

At formidle egne erfaringer har en stærk læringseffekt og god kommunikation er basis i alle relationer.