Inklusion

Særlige støtteforanstaltninger tilbydes kun i særlige tilfælde og altid kun efter de aftaler der er indgået mellem forældre og skolen. Støtteforanstaltningerne tilbydes indenfor rammerne af undervisning, kontaktlærersystemet, familielærersystemet, mentorordninger og vejledning indenfor motion, kost og uddannelse.

Vi kan tilbyde særlige inklusions forløb for elever med følgende udfordringer:

ELEVER MED DYSLEKSI I MILD GRAD

– vi har uddannet ordblindelærer med erfaring med at arbejde med IT-rygsæk
– vi kan oprette støttehold med særlig tilrettelagt undervisning

ELEVER MED FAGLIGE UDFORDRINGER OG FOKUS PÅ GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER

– vi kan, mod dokumentation af de faglige udfordringer, oprette støttehold med særlig tilrettelagt undervisning i dansk, engelsk og matematik

ELEVER MED ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK

– vi har lærer med efteruddannelse i dansk som 2. sprog, og tilbyder faget
– vi har globalt fokus og er åbne for kulturel mangfoldighed
– vi søger gerne stipendieordningen og midler til mentorvirksomhed og støtteundervisning
– engelsk er vores 2. arbejdssprog

ELEVER MED ADHD OG PSYKISKE DIAGNOSER

– vi kan under forudsætning af adfærd indenfor normalområdet tilbyde støttefunktion både fagligt og socialt.
– Vi har tilbuddet Tværs og Tøsecafeen, som velegnede fora for elever med sociale og psykologiske udfordringer
– Vi har en del erfaring med elever med diagnosen ADHD, Tourette og Aspergers syndrom, men har ingen decideret specialviden.

ELEVER MED UDFORDRINGER INDENFOR KOST OG MOTION, DERUNDER DIABETIS.

– Vi kan både tilbyde personlig kost- og motionsvejledning
– Vores køkken kan langt hen ad vejen håndtere særlige krav til kosten

Vi holder desuden lektiecafé efter aftensmaden alle ugens dage. Her kan du komme og få hjælp til lektier, respons på en stil eller udveksle ideer med dine skolekammerater. Der er altid tilknyttet en hjemmelærer, så du har stor mulighed for meningsudveksling og hjælp.