Værdier i hverdagen

Uanset hvilken faglig profil og hvilket miljø en skole kan præsentere, så opstår de på et sæt værdier, som danner grundlaget for skolens udvikling og hverdag. Disse kan læses i skolens værdigrundlag og dannelsesprojekt. Du kan her læse om Flakkebjerg Efterskoles værdier samt tanker om dannelse og demokrati.

Værdigrundlag

Værdigrundlaget på Flakkebjerg Efterskole udtrykkes gennem følgende tre kerneområder:

INDIVID OG FÆLLESSKAB
På Flakkebjerg Efterskole vægter vi individets forståelse af sig som en del af et fællesskab og at den enkelte er med til at udvikle og udvikles af fællesskabet.
Fællesskabet bygger på ligeværd, social forståelse, medansvar og danner rammen om den enkeltes alsidige personlige udvikling, læring og identitetsdannelse.

SKOLE OG SAMFUND
På Flakkebjerg Efterskole vægter vi aktiv deltagelse i et demokratisk samfund gennem kritisk stillingtagen og handling – i et lokalt og internationalt perspektiv.
Samspillet mellem skolen og samfundet er væsentligt for skolens stadige udvikling.

NATUR OG KULTUR
På Flakkebjerg Efterskole vægter vi bæredygtighed og forståelse for samspillet mellem
menneske og natur.
Vi vægter bevidsthed om egen kultur og dens udtryk samt indsigt i og forståelse for andres kulturelle baggrund.

Dannelse

På Flakkebjerg Efterskole er undervisningen tilrettelagt ud fra dannelseidealet om det SELVFORVALTENDE OG REFLEKSIVE MENNESKE.

Selvforvaltning er individets vilje og evne til at skabe sit eget liv – og øve indflydelse på sine livsomstændigheder – i et ansvarligt og solidarisk samarbejde med andre ligeværdige mennesker.
Det refleksive menneske skal analysere, vurdere og handle.
Vi lærer først noget, når vi reflekterer over det vi har erfaret.

Dannelsesprojektet på Flakkebjerg Efterskole handler om hele mennesker. Vi vil ikke ”nøjes” med at uddanne. Vi vil også danne.
Det hele menneske har vilje mellem fornuft og lidenskab.
Det hele menneske mestrer et bredt spekter af kompetencer – faglige, personlige og sociale.

Demokrati

Flakkebjerg Efterskole skaber et skolemiljø, der i høj grad er præget af et demokratisk sindelag. Demokratiet er fundamentet i de værdier, vi bygger skolen på.
 
MELLEM RETTIGHEDER OG PLIGTER
Når du melder dig ind i fællesskabet på Flakkebjerg Efterskole forpligter du dig samtidig til at tage aktivt del i at fællesskabet trives. Vi sikrer at du bliver set og hørt, mens du til gengæld er forpligtet til at udvise respekt for dine medmennesker.
 
MELLEM FRIHED OG SOLIDARITET
Et demokrati er en evig vekslen mellem individets frihed og fællesskabets bånd. Vi tror ikke på frihed uden solidaritet. Frihed alene fører kun til ensomhed mens frihed i et solidarisk fællesskab forpligter på fælles værdier og normer. Individet bliver beriget med følelsen af at høre til, samt været en del af noget større.
 
MELLEM STYRE- OG SAMVÆRSFORMER
Demokrati forbindes oftest med en styreform, hvor folket har mulighed for at vælge sig repræsentanter til at administrere fællesskabets resurser. På Flakkebjerg Efterskole har vi også et elevråd, kaldet F.E.tinget, men først og fremmest anser vi demokratiet som en samværsform, hvor relationen mellem mennesker præges af solidaritet, ligeværd og medansvar.