Skolens venner

Vi er en fri skole! Der er ingen politikere, virksomheder eller organisationer som bestemmer over os. Ud over alle de engagerede medarbejdere på skolen så er det skolekredsen, som gennem bestyrelsen sætter dagsordenen for skolens drift og udvikling. Og så er der jo de vigtigste ambassadører for Flakkebjerg Efterskole overhovedet: Vores gamle elever!

Skolekredsen

Flakkebjerg Efterskoles bagland og ”ejere” er skolekredsen. Den er sammensat af lidt forskellige grupperinger. Dels er en del lokale borgere engageret i, at der er en efterskole i de flotte bygninger. Det er også i denne gruppe initiativet til Flakkebjerg Efterskole blev taget, da bygningerne havde stået tomme i en årrække efter at Flakkebjerg Ungdomshjem lukkede i 1972.
Dels forældre og gamle elever som ønsker at bevare tilknytningen til en skole der betyder noget for dem.
Endelig er der en blandet gruppe af forskellige mennesker der af den eller den anden grund føler sig knyttet til skolen, eksempelvis tidligere medarbejdere, folk med interesse for skoleformen og særligt Flakkebjerg osv.

Skolekredsen afholder i april måned en årlig generalforsamling, som er skolens øverste myndighed. På generalforsamlingen vælges blandt skolekredsens medlemmer en bestyrelse der leder skolen. Der er på Flakkebjerg Efterskole et godt og konstruktivt samarbejde mellem bestyrelse, forstanderen og skolens medarbejdere.

Du er meget velkommen i skolekredsen Flakkebjerg Efterskole. For kontingentet på 300,- kr. for de første 3 år og derefter 100,- kr årligt, får du udover mulighed for deltagelse i generalforsamlingen og dermed bestyrelsesarbejdet også tilsendt skolebladet Nyt fra Flakkebjerg en gang årligt. Skolen ser gerne en stor og aktiv skolekreds.

INDMELDELSE

Hvis du gerne vil være medlem, så send en kort mail med navn, adresse og telefonnummer til forretningsfører Jan Møldrup på jm@fepost.dk

Bestyrelsen

Formand

Poul Jørgen Larsen
Kirkerupvej 86, Kirkerup
4200 Slagelse
pjl@chsystem.dk

Næstformand

Jesper Pedersen, Slagelse

Sekretær

Jesper Grarup, Roskilde

Medlemmer

Kit K. Rasmussen, Karrebæksminde

Jacob Borello Carlsen, Bisserup

Niels-Erik Hybholt, Tappernøje

Morten Hass Augustsen, Slagelse

Suppleanter

Lis Bülow, Slagelse

Sanne Salomonsen, Slagelse

Ungdomsmedlem

Esther Bonde, Humlebæk