Samarbejdspartnere

 

Flakkebjerg Efterskoles læringsyn fordrer at undervisningen tager afsæt i den virkelighed der omgiver os. Derfor har vi indgået en række samarbejdsaftaler.
Her kan du se hvem vi arbejder sammen med. Ved at klikke på logoet ser du hvad vi samarbejder om og hvordan.

D-FUNK
D-FUNK, Dansk Flygtningehjælps Ungdom, er en af vore samarbejdspartnere om Demokratisk Dannelse. Vi arrangerer en fodboldweekend for unge flygtninge og frivillige fra hele landet sammen. Eleverne lærer at stable et event på benene, får kendskab til frivilligarbejdet, træner ihærdigt op til turneringen og møder en masse unge mennesker fra hele verdenen. D-FUNK har med deres organisation og kultur en stærk appel til unges engagement i frivilligarbejde.
Haldor Topsøe
Vi samarbejder med Haldor Topsøe om Sciencelinjens industriprojekt. Haldor Topsøe leverer cases, som eleverne bruger til et problemorienteret projekt. Casene tager afsæt i Haldor Topsøes produktion af katalysatorer til industrien og elevernes resultater bliver studeret nøje og evalueret af fagfolk fra Haldor Topsøe. Fagligheden kvalificeres yderligere i et samarbejde med HTX Selandia.
HTX Selandia
Både 9. og 10. klasseelever fra Science brobygger til HTX Selandia i forbindelse med deres industriprojekt. Her får de ikke "bare" indsigt i HTX's studieordning og -miljø, men bliver også faglig klædt på til at arbejde med de problemstillinger de har fået af Haldor Topsøes udviklingsafdeling. Undervisningen varetages af dygtige lærere fra HTX, så eleverne ad den vej får en god fornemmelse af det faglige niveau og teknisk gymnasiums faciliteter. Samtidig bygges der bro mellem faglighed i den virkelige verden og den naturvidenskabelige teoretiske metode. Eksemplarisk undervisning i anvendt viden!
Mellemfolkelig Samvirke
Flakkebjerg Efterskole er repræsenteret i MS Action Aid Denmarks bestyrelse og vi har et mangeårigt samarbejde. Skolen har ofte besøg af gæstelærere og oplægsholdere fra MS og vi deltager gerne i kampagner og arrangementer. Særligt Global trækker på kompetencer og ideer fra Mellemfolkelig Samvirke.
Verdens bedste Nyheder
Verdens bedste Nyheder er en stærk samarbejdspartner om Fælles Forandring - Efterskolernes Verdenmålsfestival, som afholdes på Flakkebjerg Efterskole i maj måned.