Medarbejderne på Flakkebjerg efterskole

Find lærere, pedeller og forstander + viceforstanderne her på siden.
Vi har også bedt medarbejderne om at fortælle, hvad der driver dem som efterskolemenneske. 
Du kan kontakte dem pr mail via linket.

Andreas Anker Hansen

Lærer på Adventuresport

Jeg brænder for at være efterskolelære fordi det er mere end bare at undervise. Her på Flakkebjerg kan vi sammen, elever og lærere, skabe de bedste rammer for netop dette skoleår. Når vi på Adventuresport tester vores fysik og bliver klogere på kroppen, er jeg i mit es som underviser. Eller når vi sveder rundt i skoven på mountainbike eller tager et koldt gys på ydersiden af kajakken. Jeg tror på, at vi lærer både med vores hjerne og med hele kroppen!

Andreas Anker Hansen

Lærer på Adventuresport

Anja Duborg Back Jørgensen

Lærer på Adventuresport

Anja Duborg Back Jørgensen

Lærer på Adventuresport

Charlotte Clausen

Lærer på Art

I en årrække rejste jeg rundt i verden for at se på kunst, møde mennesker og opleve andre kulturer. Jeg kan derfra se vigtigheden i, at vi opdrager vores unge til at blive globale medborgere. Jeg er uddannet billedkunstner på Det Fynske Kunstakademi og arbejder nu på Flakkebjerg Efterskole, fordi jeg gerne vil støtte unge mennesker i at føle sig set i deres kreativitet og udtryk. Og fordi jeg oplever, at der på Art er et vidunderligt rum for at de unge kan få den erfaring. Min egne værker kan ses på www.charl8.dk

Charlotte Clausen

Lærer på Art

Christina Bjerre

Lærer på Adventuresport (på barsel i 18-19)

Jeg er på Flakkebjerg fordi jeg har muligheden for, at arbejde i et samspil mellem det teoretiske og det praktiske. Mit daglige arbejde på Adventuresport giver mig mulighed for, at være nysgerrig på menneskekroppen, vores samspil med naturen og samfundet. Det er for mig et privilegie, at have mulighed for at kombinere min store interesse for friluftsliv og naturvidenskab med mit arbejde. Jeg glæder mig over muligheden for, at opbygge relationer til eleverne både i dagligdagen og på udfordrende ture i naturen.

Christina Bjerre

Lærer på Adventuresport (på barsel i 18-19)

Eva Skov

Køkkenlærer

Jeg er køkkenlærer på FE fordi jeg er vild med at lave mad og jeg er vild med Flakkebjerg Efterskole fordi madproduktionen kommer til at hænge sammen med samfundsproblematikker. Maden bliver lavet sammen med unge, som er supersjove, fantastiske og til tider temmelig udfordrende at arbejde sammen med. Det hele foregår i et dejligt kolegialt fællesskab, hvor god pædagogik og udvikling nærmer sig det at være en selvfølge.

Eva Skov

Køkkenlærer

Freja Borg Drabæk

Lærer på Global

Freja Borg Drabæk

Lærer på Global

Hanne Thorsen

Skolesekretær

Hanne Thorsen

Skolesekretær

Hans Kristjan Vinter

Lærer på Science

Jeg har været i faget nogen år og på skiftende typer af skoler. Men fandt at efterskoleformen er den som yder den bedste ramme for at jeg kan give det videre som jeg synes er vigtigt. Nemlig at nysgerrighed, tryghed, fællesskab og en stærk følelse af identitet er det som skaber et godt liv. Fordi det er det skolen handler om og det synes jeg ofte bliver glemt. Jeg mødte Flakkebjerg år før jeg blev ansat da jeg rejste rundt med en anden efterskole og der kunne jeg bare mærke at jeg hører til her. Flakkebjerg udstråler et menneskeligt overskud hele vejen rundt. Her er plads til nysgerrighed både hos personalet og hos eleverne. Der er en tillidsfuld stemning, men også en retning der altid peger på at alle skal have det godt her og vi skal passe godt på os selv og hinanden. Det kan godt koste på friheden. Men frihed uden grænser føles ikke frit. Her er utrolig højt til loftet og med tryg grund under fødderne og altid en varm hånd der er parat til at tage din. Jeg føler at jeg får lov at folde min faglighed helt ud her. Jeg får tid, rammer og opbakning til at tage eleverne helt med derud hvor jeg selv bliver ekstra nysgerrig. Her står jeg ikke og inducerer viden. Her er jeg med til selv at koble trådene sammen på højt niveau. Her er udvikling målet.

Hans Kristjan Vinter

Lærer på Science

Henrik Bruun

Pedel

Jeg er pedel på Flakkebjerg, fordi jeg gerne vil være et sted med unge mennesker, og med gode kollegaer. Jeg kan godt lide alsidigheden i hverdagen, og at det er en skole som ikke står stille. Her er rig mulighed for at tilrettelægge min arbejdsdag selv, og jeg synes det er en stor tilfredsstillelse, at være med til at få dagligdagen for så mange mennesker til at fungere.

Henrik Bruun

Pedel

Jan Coermann

Forstander

Jeg er på Flakkebjerg Efterskole, fordi jeg tror, at jeg her kan gøre den største forskel med mine idealer, evner og kompetencer. Jeg forsøger at bevare en legende og kreativ tilgang til opgaven med at skabe de bedst mulige rammer for medarbejderes og elevers motivation, nysgerrighed og engagement. Det må gerne være svært, bare det er meningsfuldt, og lykken er at lykkes.

Jan Coermann

Forstander

Jan Møldrup

Forretningsfører

På Flakkebjerg Efterskole får jeg mulighed for at bidrage til unge menneskers positive udvikling, forståelse og samfundssind. Vi kan skabe rammerne for, at de unge kan være sammen i et proaktivt miljø. Det gør jeg sammen med en masse dejlige kolleger. Først og fremmest er det min opgave at holde styr på pengene og være til med, at vi får mest muligt ud af dem.

Jan Møldrup

Forretningsfører

Jana Peter

Timelærer

Jana Peter

Timelærer

Joshua Young

Lærer på Global

What can I say, I LOVE Flakkebjerg Efterskole. For me growing up as an American I could only dream of such a school. FE has been my second home for many years now, as I share the school's values and lifestyle. From Snow/skate boarding to politics, environmentalism, citizenship, democracy, nutrition to the love of the English language, FE is a one of a kind place. I especially relish in my role as a Global line teacher. I am always so proud of my students as I know we are sending them off with the right tools to navigate through this ever changing world.

Joshua Young

Lærer på Global

Julie Høj Thomsen

Lærer på Media

Flakkebjerg tilbyder efter min mening nogle gode rammer for at unge kan udforske hvilke værdier, interesser og fællesskaber, der skal være styrende i deres liv, og jeg føler mig meget priviligeret over at tage del i denne rejse. Samtidig brænder jeg for at videregive min viden om og interesse for medier, sprog, kultur og samfund, og det får jeg mulighed for som lærer i Media, Engelsk, Spansk og Frivilligt Iværksætteri. Alt dette kombineret med en varm og imødekommende stemning gør Flakkebjerg til et rigtigt godt sted for mig at være.

Julie Høj Thomsen

Lærer på Media

Kirsten Bruun

Lærer på Global

Der kunne uden tvivl stå meget andet, men nu får du lidt om hvorfor jeg er på FE. FE tør at være ambitiøs igen og igen og igen på mange niveauer. Det er vigtigt for alle, at arbejde på at have et høj etisk niveau for hvad angår omgang med hinanden. Der er plads til mange kæpheste som i al deres forskellighed ridder i ca. samme retning.

Kirsten Bruun

Lærer på Global

Lennart Lykke Nielsen

Viceforstander

Sat helt på spidsen er jeg på Flakkebjerg fordi det er et stort privilegie at få lov til at være med at skabe "det bedste år i mit liv" hver dag. Jeg føler samtidigt at jeg er med til udvikle skolen og samtidigt er skolen med til at udvikle mig. Endvidere oplever jeg at der altid bliver lyttet til og reflekteret over de ting jeg brænder for.

Lennart Lykke Nielsen

Viceforstander

Line Nordenskjold

Køkkenlærer

Line Nordenskjold

Køkkenlærer

Margrethe Borch Nielsen

Køkkenmedhjælper

Margrethe Borch Nielsen

Køkkenmedhjælper

Margrethe Friislund

Vejleder, køkkenlærer

Jeg er på Flakkebjerg fordi jeg gerne vil begejstre og udfordre elevernes maver med skøn, sund, velsmagende og bæredygtig mad. Jeg er på Flakkebjerg fordi jeg gerne vil hjælpe eleverne med at træffe et fremtidig uddannelsesvalg de har det godt med. Jeg er på Flakkebjerg fordi jeg har nogle dejlige kollegaer som jeg er glad for at arbejde sammen med. Jeg er på Flakkebjerg fordi ungdomslivets spændingsfelter giver daglige oplevelser og udfordringer.

Margrethe Friislund

Vejleder, køkkenlærer

Mette Munch Nielsen

Lærer

Som mange andre efterskolelærere, har jeg selv været efterskoleelev, og jeg tog læreruddannelsen for at kunne være med til at give nogle elever en lignende fed oplevelse. At det lige blev Flakkebjerg er en længere historie, og jeg er glad for at være havnet her, fordi her er en god energi blandt medarbejderne, og stor mulighed for at have indflydelse på eget arbejde og egne arbejdsopgaver.

Mette Munch Nielsen

Lærer

Michael Fynsk

Lærer på Science

Jeg er lærer på Flakkebjerg Efterskole, fordi jeg her kan få lov til at folde vingerne ud, og være den sciencelærer jeg gerne vil, til glæde og gavn for eleverne. Jeg er lærer på Flakkebjerg Efterskole, fordi der er højt til loftet, og grobund for at tænke skævt og ud af boksen. Jeg er lærer på Flakkebjerg Efterskole, fordi vi lever i et dynamisk samfund, hvor vi skal styrke elevernes kompetencer, for at kunne ruste dem til, at blive fremtidige borgere i et samfund med bl.a. naturvidenskaberne som løftestang. Jeg har en grundlæggende holdning om, at vi alle skal gøre det, vi er bedst til, og det gør jeg bedst på Flakkebjerg Efterskole.

Michael Fynsk

Lærer på Science

Nina Frost

Lærer på Art

Jeg er her fordi jeg føler mig hjemme i mit arbejde, både i indhold og med sin fleksible tid. Stedet har en ånd, jeg har svært ved at beskrive, men den betyder meget for hvordan jeg opfatter mig selv. Arbejdet giver mig lov til at udvikles i den retning jeg ønsker sammen med både gode kollegaer og elever, som type - og aldersmæssigt passer mig rigtig godt.

Nina Frost

Lærer på Art

Ole Bjørn Kristiansen

Pedelmedhjælper

Ole Bjørn Kristiansen

Pedelmedhjælper

Pernille Fynbo Gajhede

Lærer på Performance

Som nyuddannet lærer fra Den Frie Lærerskole, er det helt fantastisk at få lov til at starte sin karriere på Flakkebjerg Efterskole. Jeg underviser i de fag jeg brænder for og kan tilrettelægge min undervisning, indenfor de rammer jeg mener, er mest spændende og lærerige for eleverne. Jeg oplever der er en enorm tillid til, at jeg gør mit bedste og så yder jeg også mit bedste -og lidt til. Jeg ser det som et stort privilegie, at få lov til at blive inddraget i de unges liv og hverdag, som jo er det unikke ved at gå på efterskole. Fra morgenhår til godnat knus, fra morgensamlinger til aftente, fra dansk grammatik til perleplader, fra hjemve til vemod over at det snart er slut. #lykkeneratværeefterskolelærerpåflakke

Pernille Fynbo Gajhede

Lærer på Performance

Rasmus Olsen

Trivselslærer

Rasmus Olsen

Trivselslærer

Sanne Rønholt

Lærer og vejleder

Sanne Rønholt

Lærer og vejleder

Sasha Vogel

Lærer på Performance

Being a performance teacher at Flakkebjerg Efterskole allows me to do what I love to do – that is performance making, dance, reading and discussing relevant life/world issues, even yoga and massage – and through all this also meeting and collaborating with young people. The tricky part is finding ways of getting through to them, and finding out where the common ground is. How to share my passion for these things with them, and cover a bit of English grammar at the same time.

Sasha Vogel

Lærer på Performance

Søren Thomsen

Lærer på Global

Mangfoldighed, langmodighed, helhed og forandringen. Mangfoldigheden viser sig med de elever, medarbejdere, de undervisningsformer og de udfoldelsesmuligheder vi har på skolen. Langmodighed: På FE findes der er en meget solid tro på det gode i den enkelte, uden at alt er tilladt eller lige gyldigt. Helhed: FE's menneskesyn går hele vejen fra kost, til undervisning og samværet. Det er flot. Forandringen: Der er altid forandringer. Nogle store andre små, men ordet plejer findes næsten ikke. Der er dog altid en rød tråd i forandringen.

Søren Thomsen

Lærer på Global

Tina Ginnerup Jespersen

Lærer på Media

Flakkebjerg Efterskole har rigtig højt til loftet, og det er en af grundene til, at jeg er lærer her på stedet. Jeg nyder at følge mine Flakke-børns udvikling over den relativt korte tid de er hos os, men jeg bliver også drevet af at mærke elevernes begejstring for både linjefag og deres personlige projekter. Jeg nyder, når det går rigtig stærkt og vi sammen krydser de målstreger, men jeg holder også rigtig meget af, når vi så sætter kursen mod nye kyster. Mine primære undervisningsopgaver er dansk og mediefag. Derudover står jeg for en del af skolens eksterne kommunikation.

Tina Ginnerup Jespersen

Lærer på Media

Trine Vestergaard

Lærer i køkkenet

Jeg er på Flakkebjerg Efterskole pga. kombinationen af praktisk arbejde og undervisning. Gode arbejdsforhold med plads til egne ideer, medbestemmelse/indflydelse og udvikling. Gode muligheder for alsidighed i jobbet. Gode kollegaer.

Trine Vestergaard

Lærer i køkkenet